"Sztafeta Pokoleń"
Biuletyn Stowarzyszenia

Począwszy od roku 2008 Stowarzyszenie wydaje biuletyn "Sztafeta Pokoleń".
Biuletyn ukazuje się dwa razy w roku.
Biuletyn redaguje Redakcja pod kierownictwem Władysława Piotrowskiego-Błaszczychy, który jest również autorem większości tekstów w dotychczas (do roku 2019) wydanych numerach.
Pozostali członkowie i współpracownicy Redakcji to: Małgorzata Dąbrowska, Bronisław Piotrowski, Józef Piotrowski, Lechosław Piotrowski, Łukasz Piotrowski, Przemysław Piotrowski, Robert Piotrowski, Tadeusz Piotrowski, Władysław Piotrowski, Zbigniew Piotrowski, Kamil Sikora.
Adres pocztowy Redakcji: Władysław Piotrowski, ul. Smugowa 4A, 80-299 Gdańsk
Telefony: 58 552 75 85, 58 559 80 55
Adresy mailowe: whpiotrowski@op.pl; testep@am.gdynia.pl

 

Numer 2/2019 (24)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek XVII
- Z dziejów królewskiej wsi Strachocina – Wł. Piotrowski - odcinek V
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. Jeszcze raz o por. Geislerze
- ROZMAITOŚCI - 2. 650-lecie Strachociny
- ROZMAITOŚCI - 3. Strachockie rody - Radwańscy – odcinek I
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2019 (23)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek XVI
- Z dziejów królewskiej wsi Strachocina – Wł. Piotrowski
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. Ks. Józef Winnicki - Jerzy Tarnawski
- ROZMAITOŚCI - 2. Aneks do "Śladów wojennej przeszłości" - Bronisław Piotrowski
- ROZMAITOŚCI - 3. Generał Adam Dembicki von Wrocień
- ROZMAITOŚCI - 4. Strachockie rody - Cecułowie

Numer 2/2018 (22)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek XV
- Z dziejów królewskiej wsi Strachocina – Wł. Piotrowski
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. Strachocina w I wojnie światowej
- ROZMAITOŚCI - 2. Ślady wojennej przeszłości - dokończenie
- ROZMAITOŚCI - 3. Strachockie rody - Cecułowie
- ROZMAITOŚCI - 4. Obchody 600-lecia Strachociny
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2018 (21)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek XIV
- Z dziejów królewskiej wsi Strachocina – Wł. Piotrowski
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. Kopalnie ropy w Grabownicy
- ROZMAITOŚCI - 2. Ślady wojennej przeszłości
- ROZMAITOŚCI - 3. Strachockie rody - Błażejowscy

Numer 2/2017 (20)

- Od Redakcji
- Do Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z dziejów królewskiej wsi Strachocina – Wł. Piotrowski
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. II Zjazd potomków Stefana Piotrowskiego - "Strachocina 2017"
- ROZMAITOŚCI - 2. Strachockie rody – Klimkowscy - dokończenie
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2017 (19)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek XIII
- Czy strachoccy Piotrowscy są potomkami kniazia Iwaszki
- Krótka genealogia rodu kniazia tatarskiego Aleja
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. I Zjazd potomków Stefana Piotrowskiego
- ROZMAITOŚCI - 2. Wspomnienie o św. Andrzeju Boboli
- ROZMAITOŚCI - 3. Strachockie rody – Klimkowscy

Numer 2/2016 (18)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moje "przemyślenia” – odc. IV – Zbigniew Fryń-Piotrowski
- Wnukowie Stefana Piotrowskiego
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - Strachockie rody – Dąbrowscy c.d.
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2016 (17)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” - odc. XI – Stanisław Berbeć-Piotrowski
- Moje "przemyślenia” – odc. II – Zbigniew Fryń-Piotrowski
- Stefan Piotrowski i jego synowie
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. Minęło dziesięć lat
- ROZMAITOŚCI - 2. Strachockie rody – - Dąbrowscy

Numer 2/2015 (16)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” - odc. XI – Stanisław Berbeć-Piotrowski
- Moje "przemyślenia” – odc. II – Zbigniew Fryń-Piotrowski
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA:   Zagórz
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - Strachoczanie, którzy zginęli w I wojnie św.
- ROZMAITOŚCI - Wnuk o swoim dziadku – T. Winnicki
- ROZMAITOŚCI - Strachockie rody – Lisowscy - dokończenie
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2015 (15)

- Od Redakcji
- APEL
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek X
- Moje "przemyślenia” – odc. I – Zbigniew Fryń-Piotrowski
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA:   Grybów
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. Lista Strachocza – ofiar I wojny św.
- ROZMAITOŚCI - 2. Strachockie rody - Lisowscy.

Numer 2/2014 (14)

- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- - Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek IX
- - Strachockie młodzieżowe „Opłatki” - ks. Kazimierz Piotrowski
- - Garść wspomnień z przeszłości - Józef Błaszczycha-Piotrowski
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA:   Jedlicze - „miasto nafty”
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI - 1. Lustracje wsi królewskiej Strachociny
- ROZMAITOŚCI - 2. Strachockie rody - Winniccy cd.
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2014 (13)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA:   USTRZYKI DOLNE – „wrota” Bieszczadów
- ZE SPORTU
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI

Numer 2/2013 (12)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna - odcinek III
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski - odcinek VII
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA:   Lesko - miasto Kmitów i Stadnickich
- ZE SPORTU
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI
        - 1. Zatarte ślady - Józef Fryń-Piotrowski
        - 2. Tatarskie spotkanie w Europarlamencie
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2013 (11)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA:   Brzozów - miasto biskupie
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI

Numer 2/2012 (10)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna
- Moja "Kronika” – Stanisław Berbeć-Piotrowski
- Trochę wspomnień z przeszłości - Józef Piotrowski-Błaszczycha
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA:   Gorlice – światowa kolebka przemysłu naftowego
- ZE SPORTU
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH: Tomasz Piotrowski „spod Mogiły”
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2012 (9)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna
- Moja "Kronika”
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: Sanktuarium Maryjne w Starej Wsi
- ZE SPORTU
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH: Paulina Błaszczycha-Piotrowska
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI

Numer 2/2011 (8)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna - Odcinek III
- Moja "Kronika”
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: Jasło
- ZE SPORTU
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2011 (7)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna - Odcinek II
- Moja "Kronika”
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: Biecz
- ZE SPORTU
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 2/2010 (6)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Wspomnienia Zbigniewa Frynia-Piotrowskiego z Krosna
- Moja "Kronika”
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: KROSNO – najważniejsze zabytki miasta
- ZE SPORTU
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2010 (5)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- "Tatarskość" Piotrowskich ze Strachociny
- Z HISTORII: Tatarzy w bitwie pod Grunwaldem
- Tatarzy w I Rzeczypospolitej
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: Zamek w Sanoku
- ZE SPORTU
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH: Tatarscy przodkowie Stefana Piotrowskiego
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI

Numer 2/2009 (4)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Moje wspomnienia o spotkaniach z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim w Sanoku – Zbigniew Fryń-Piotrowski z Krosna
- Koń w Strachocinie
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: Zamek Kamieniec w Odrzykoniu k/Krosna
- ZE SPORTU
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH: Emilian i Zenon „Od Błaszczychy”
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI
- KALENDARIUM RODZINNE
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2009 (3)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Krótka sylwetka naszego Prezesa
- Z HISTORII: Spory o granice Strachociny w XV wieku
- Aneks do artykułu o Ziemi Sanockiej
- Sobótka w Strachocinie w połowie XX wieku
- "Chór „Cantate” z Iwonicza - ulubione dzieło księdza Kazimierza"
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: Zabytkowe kościoły w Bliznem, Haczowie i Iwoniczu
- ZE SPORTU
- Z Archiwum sportowego
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH: Józef Piotrowski „Spod Stawiska”
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI

Numer 2/2008 (2)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- AKTUALNOŚCI
- Echa Zjazdu "Strachocina 2007"
- Z HISTORII: Początki osadnictwa w Strachocinie w XIV wieku - hipoteza Józefa Błaszczychy-Piotrowskiego
- "Ziemia Sanocka"
- Wieczerza wigilijna w Strachocinie w połowie XX wieku
- CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE PODKARPACIA: Bóbrka - Światowa kolebka przemysłu naftowego
- ZE SPORTU
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH: Ksiądz Piotr Lisowski, O. Marian
- ODESZLI OD NAS
- LISTY OD CZYTELNIKÓW
- NOWINY GENEALOGICZNE
- ROZMAITOŚCI
- Kalendarium rodzinne
- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Numer 1/2008 (1)

Zawartość:
- Od Redakcji
- Na pierwszą rocznicę Zjazdu
- STOWARZYSZENIE PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY
- Główne tezy Statutu Stowarzyszenia
- AKTUALNOŚCI
- Z HISTORII: Ciekawa hipoteza na temat pochodzenia nazwy Strachociny
- Legenda o strachocińskim smoku Strachocie
- Kółko ministrantów parafii Strachocina w latach 50-tych
- ZE SPORTU: Początki piłki nożnej w Strachocinie
- ZE SPORTU: Nieudany sezon Górnika Strachocina
- WSPOMNIENIA O PRZODKACH: Józef Piotrowski "z Kowalówki"
- Ci co od nas odeszli
- ROZMAITOŚCI
- Kalendarium rodzinne