Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

2. Lata powojenne - "Exodus"

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Siury-Piotrowscy |  Piotrowscy „Spod Stawiska” |  "Gorliccy" Piotrowscy
Giyry-Piotrowscy |  Piotrowscy „Z Kowalówki” |  Kondy-Piotrowscy
Piotrowscy „Zza Potoczka” |  Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy
Frynie-Piotrowscy |  „Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy
„Kozłowscy”-Piotrowscy |  „Szumy”-Piotrowscy | 

      "Błażejowscy"-Piotrowscy

      Najstarszy syn Władysława Błażejowskiego-Piotrowskiego, Franciszek (ur. 1921r.), w czasie okupacji niemieckiej działał w podziemnym ruchu niepodległościowym. 16 maja 1940r. został wraz z innymi kolegami aresztowany przez Gestapo. Z więzienia w Sanoku został przekazany do więzienia w Tarnowie, skąd był wywieziony do świeżo założonego obozu koncentracyjnego "KL Auschwitz-Birkenau" w Oświęcimiu. Był to pierwszy transport więźniów do Auschwitz, kolega Franciszka z Sanoka, Stanisław Ryniak, otrzymał historyczny numer więzienny 31 (pierwsze 30 numerów otrzymali więźniowie-kryminaliści niemieccy, którzy zostali później dozorcami więziennymi - "kapo"), Franciszek któryś z kolejnych numerów. Został sanitariuszem, zmarł w 1942r., bliższe okoliczności jego śmierci nie są znane.

      Średni syn Władysława, Stanisław (ur. 20.11.1923r.), był zbyt młody by wziąć udział w kampanii wrześniowej 1939r., ale w czasie okupacji niemieckiej włączył się także, wzorem starszego brata, w ruch konspiracyjny. Pod koniec wojny podjął pracę w Kopalni, dzięki temu nie został zmobilizowany do armii w 1944r., po wyzwoleniu. Tuż po wojnie ożenił się z Marianną Radwańską (ur. 15.08.1925r.), córką Antoniego Radwańskiego i Małgorzaty Cecuły. Ślub odbył się 10.10.1946r. w strachockim kościele, po ślubie dość huczne wesele, na miarę powojennych, biednych, możliwości.
      O rodzie Radwańskich, z którego pochodzi Marianna, powiedziano już chyba wszystko wcześniej, przy innych okazjach. Marianna pochodziła z tej gałęzi Radwańskich, której początek dał Wawrzyniec Radwański, żyjący w połowie XVIII wieku, gospodarz w domu położonym w środkowej części wsi, który później nosił numer 27. Wawrzyniec żonaty był z Zuzanną Skubiszowską, pochodzącą zapewne spoza Strachociny (Skubiszowscy nie mieszkali tutaj). Wawrzyniec miał co najmniej 9 dzieci, Szymona, Katarzynę, Marcina, Józefa, Tomasza (ur. 16.12.1773r.), przodka Marianny, Kazimierza, Andrzeja, Franciszkę i Michała. Dziedzicem posiadłości Wawrzyńca został Tomasz, żonaty z Konstancją Adamiak (ur. 18.02.1773r.), córką Michała Adamskiego-Adamiaka i Agnieszki Radwańskiej. Konstancja była jedną z sześciu córek Michała i Agnieszki, jej siostry to Zofia, Katarzyna, Marianna, Agnieszka i ponownie Zofia. Po kilku latach Konstancja zmarła (urodziła dwójkę dzieci, Szymona i Helenę) i Tomasz ożenił się powtórnie, z siostrzenicą pierwszej żony, Kunegundą Buczek (ur. 6.10.1791r.), córką Macieja Buczkowskiego i Marianny Adamiak (ur. 17.03.1771r., starsza siostra Konstancji). Maciej Buczkowski był synem Wojciecha Buczkowskiego i Zofii, gospodarzem w domu numer 42, położonym na lewym brzegu Potoku Różowego, na wprost posiadłości Piotrowskich. Z Kunegundą Tomasz Radwański miał 4 dzieci, Katarzynę, Józefa (ur. 16.03.1817r.), przodka Marianny, Agnieszkę i Salomeę. Dziedzicem gospodarstwa Tomasza został Józef, żonaty z Marianną Kiszką (ur. 20.06.1824r., zm. 1.12.1885r.), córką Stanisława Kiszki i Tekli Boczarówny (córki Wawrzyńca). Rodzinę Kiszków przedstawiono wcześniej przy innych okazjach, Stanisław (ur. 2.05.1795r.) był synem Wawrzyńca Kiszki-Rogowskiego, żonatego z wnuczką Stanisława Piotrowskiego - seniora, Magdaleną Radwańską.
      Józef i Marianna Radwańscy mieli 8 dzieci, Fabiana, Błażeja (ur. 2.02.1850r.), dziadka Marianny, Antoniego, Jana, Grzegorza, Tomasza, Andrzeja i Pawła. Fabian, Tomasz i Paweł zmarli w dzieciństwie, a Antoni jako 19-letni młodzieniec. Rodowód Błażeja Radwańskiego wygląda następująco:

      Błażej ożenił się z Marianną Galant (ur. 9.05.1862r., zm. 9.12.1911r.), córką Tomasza Galanta i Elżbiety Sitek. Ród Galantów w Strachocinie przedstawiano już wielokrotnie wcześniej. Najstarszym znanym przodkiem Marianny Galant był Jan Galant, żyjący w połowie XVIII wieku, żonaty z Agnieszką, gospodarz w domu położonym w dolnej części wsi, na lewym brzegu Potoku Różowego, naprzeciwko posiadłości Piotrowskich (później dom ten nosił nr 40). Jan miał 12 dzieci, Mariannę, Stanisława (ur. 18.11.1771r.), przodka Marianny, Józefa, Szymona, Jana, Michała, Macieja, Agnieszkę, ponownie Mariannę, ponownie Jana, Tomasza i Kazimierza. Dziedzic rodzinnej posiadłości Galantów, Stanisław, ożenił się z Franciszką Radwańską (ur. ok. 1782r.), córką Wawrzyńca Radwańskiego i Zuzanny Skubiszowskiej, rodzoną siostrą Tomasza Radwańskiego, przodka Marianny "Błażejowskiej"-Piotrowskiej "po mieczu". Stanisław i Franciszka Galantowie mieli 11 dzieci, Michała, Zofię Apolonię, Katarzynę, Mariannę, Macieja, Wawrzyńca, Jana, Franciszka, ponownie Macieja, Salomeę Katarzynę i Tomasza (ur. 18.12.1826r., zm. 24.04.1901r.), ojca Marianny. Tomasz Galant ożenił się z Elżbietą Sitek (ur. 2.07.1833r., zm. 1.12.189r.), córką Andrzeja Sitka i Agnieszki z Galantów. Ród Sitków to kolejny znaczący ród w Strachocinie, Elżbieta pochodziła z tej jego gałęzi, której początek dał pradziadek Elżbiety, Wojciech Sitko (tak brzmiało jego nazwisko), żonaty z Katarzyną Cecułą (drugim mężem Katarzyny, po śmierci Wojciecha, był Stefan Piotrowski). Dziadek Elżbiety, Sebastian Sitek, syn Wojciecha, ożenił się Katarzyną Pielech (ur. 10.1755r.), córką Józefa Pielecha i Zofii. Sebastian i Elżbieta Sitkowie mieli co najmniej 9 dzieci, Mikołaja, Wojciecha, Szymona, Katarzynę, Andrzeja (ur. 15.11.1799r.), ojca Elżbiety, ponownie Katarzynę, Franciszkę, Stanisława i Wawrzyńca. Andrzej ożenił się z Agnieszką Galant (ur. 19.11.1806r.), córką Jana Galanta (ur. 19.06.1775r., syn Jana Galanta i Zofii) i Katarzyny Cecuła (ur. 26.01.1787r., córka Piotra Cecuły i Marianny Daszyk-Woytowicz), gospodarza w domu nr 63 w dolnej części wsi. Starsza siostra Agnieszki, Wiktoria, była żoną Wojciecha Marcina Piotrowskiego, syna Michała. Andrzej i Agnieszka Sitkowie mieli 7 dzieci, Stanisława, Jadwigę, Elżbietę, matkę Marianny, Brygidę, Urszulę, Macieja i Magdalenę.

      Błażej i Marianna Radwańscy mieli 5 dzieci, Antoniego (ur. ok. 1878r.), ojca Marianny, Cecylię, Katarzynę, Franciszka i Małgorzatę. Antoni ożenił się z Małgorzatą Cecuła (ur. 15.01.1895r.), córką Ignacego Cecuły i Agaty Buczek.
      Małgorzata pochodziła z tej gałęzi Cecułów, której siedziba znajdowała się na wschód od posiadłości Piotrowskich, ich dom nosił od końca XVIII wieku numer 48. Najstarszym znanym jej przodkiem w linii męskiej był Szymon Cecuła, żonaty z Katarzyną Radwańską. Szymon i Katarzyna Cecułowie mieli 4 dzieci, Franciszka Wojciecha (ur. 1.04.1787r.), pradziadka Małgorzaty, Agnieszkę, Konstancję i Katarzynę. Następcą Szymona na gospodarstwie Cecułów był Franciszek Wojciech, żonaty z Konstancją Lisowską (a właściwie Apolonią Scholastyką Konstancją, ur. 9.02.1787r.), córką Kazimierza Lisowskiego i Anny Woytowicz (ur. 27.05.1761r., córka Józefa i Agnieszki).
      Franciszek Wojciech i Konstancja z Lisowskich Cecułowie mieli 5 dzieci, Tomasza, Szymona (ur. 16.10.1812r., zm. 19.12.1891r.), dziadka Małgorzaty, Andrzeja, Katarzynę i Wawrzyńca. Po śmierci Konstancji Franciszek Wojciech ożenił się ponownie, z Katarzyną Piotrowską, córką Bartłomieja Piotrowskiego i Agnieszki, i miał z nią jeszcze trzy córki, Mariannę, Gertrudę i Apolonię. Dziadek Małgorzaty, Szymon Cecuła, ożenił się bardzo późno (może przyczyną była służba wojskowa?), z młodą Franciszką Radwańską (ur. 19.03.1830r., zm. 12.04.1877r.), córką Józefa Radwańskiego (ur. 25.03.1787r., syn Kazimierza Radwańskiego i Marianny, córki Stefana i Agnieszki Adamiaków) i Marianny Buczek (ur. 29.07.1791r.). Marianna Buczek była córką Józefa Buczkowskiego (ur. 03.1767r., syn Wojciecha Buczkowskiego i Zofii) i Katarzyny Galant (ur. 5.03.1772r., córka Jana Galanta i Zofii). Mariaże Cecułów przez trzy pokolenia z pannami z najlepszych strachockich domów potwierdzają ich wysoką pozycję wśród strachockiej społeczności.
      Szymon i Franciszka z Radwańskich Cecułowie mieli 9 dzieci, Marcjannę, Mariannę, Katarzynę, Jana, ponownie Katarzynę, Wojciecha, Ignacego (ur. 1.08.1866r.), ojca Małgorzaty, Stanisława i Jadwigę. Większość z dzieci zmarła w dzieciństwie. Rodowód Ignacego Cecuły, ojca Małgorzaty, wygląda następująco:

      Ojciec Małgorzaty, Ignacy, ożenił się z Agatą Buczek (ur. ok. 1877r.), córką Franciszka Buczka i Julianny Ryglewicz. Matka Agaty, Julianna, córka Antoniego Ryglewicza i Rozalii, pochodziła spoza Strachociny, w Strachocinie nie mieszkali Ryglewicze. Genealogia ojca Agaty, Franciszka Buczka (ur. 2.10.1830r., zm. 7.10.1898r.) wyglądała następująco:

      Ignacy i Agata Cecułowie mieli 8 dzieci, Wiktorię, Feliksa, Małgorzatę (ur. 15.01.1895r.), matkę Marianny, Piotra, Mariannę, Jana, Cecylię i Józefa Andrzeja. Kuzyn Marianny, Franciszek Cecuła, syn stryja Wojciecha, żonaty był z Cecylią "Kozłowską"-Piotrowską, a dalsza kuzynka, Zofia Cecuła, była żoną Władysława "Błażejowskiego"-Piotrowskiego, matką Stanisława (tak więc rodziny Marianny i Stanisława były ze sobą spokrewnione).

      Antoni i Małgorzata Radwańscy mieli 6 dzieci, Kazimierza Michała, Bronisława, Mariannę (ur. 15.08.1925r.), żonę Stanisława, Władysława, Józefa Grzegorza i Cecylię. Bracia Marianny pożenili się w Strachocinie i pozakładali rodziny. Kazimierz Michał ożenił się w 1949r. z Jadwigą Mielecką, córką Józefa Mieleckiego i Katarzyny z Wołaczów-Piotrowskich (Kazimierz zginął w wypadku na Kopalni Strachocina). Józef Grzegorz ożenił się w 1955r. z Anną Janik, córką Józefa Janika i Anieli z Samborskich. Siostry Marianny powychodziły za mąż także w Strachocinie i założyły rodziny. Bronisława wyszła za mąż za Eugeniusza Klimkowskiego "Gustę", najbliższego sąsiada "Błażejowskich"-Piotrowskich, syna Józefa i Agaty z Galantów. Władysława wyszła za mąż za młodszego brata Eugeniusza, Jana Klimkowskiego.

      Stanisław i Marianna po ślubie zamieszkali w rodzinnym domu "Błażejowskich"-Piotrowskich, domu nr 194. Stanisław pracował na kopalni i pomagał w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa. Z biegiem czasu przejął ojcowskie gospodarstwo i żył jak typowy dwu-zawodowiec, pracując na kopalni, a po powrocie do domu, zamiast odpoczywać, zabierał się za robotę na roli. Stanisław doczekał się dwójki dzieci, Heleny (ur. 1949r.) i Franciszka (ur. 3.10.1951r.). Stanisław zmarł stosunkowo młodo, w wieku 57 lat (22.04.1981r.), pochowany został nas strachockim cmentarzu. Marianna żyje do dzisiaj w Strachocinie. Syn Franciszek ożenił się z Martą Wójtowicz, córka Helena wyszła za mąż za Bolesława Cecułę, syna Franciszka Cecuły i Cecylii z Kozłowskich-Piotrowskich. Bolesław pracuje na kopalni w Strachocinie ale mieszka z rodziną w Sanoku, skąd dojeżdża codziennie do pracy, przemierzając tradycyjną trasę wielu mieszkańców Strachociny, tyle że w odwrotnym kierunku.

      Najmłodszy syn Władysława Błażejowskiego-Piotrowskiego, Józef (ur. 7.10.1929r.), był w młodości bardzo ciekawą osobowością, wyróżniającą się nie tylko wśród młodych Piotrowskich, ale także wśród wszystkich strachockich rówieśników. Doskonale grał w piłkę nożną, był podporą formacji obronnej strachockiej drużyny futbolowej. Był członkiem orkiestry weselnej w Strachocinie. Grał bardzo dobrze na trąbce, na co dzień ćwiczył grę w polu żeby nie przeszkadzać domownikom. Sąsiedzi często podziwiali jego muzykę podczas ćwiczeń, pięknie wykonywał melodię "Ave Maria" Schuberta. Interesował się nowinkami technicznymi. Jako jeden z pierwszych miał we wsi motocykl, jeździł nim po najbardziej stromych zboczach Gór Kiszkowych. Miał także jeden z pierwszych we wsi gramofon, z napędem sprężynowym (tzw. patefon), a także dość dużą kolekcję płyt (jeszcze ebonitowych, na 78 obr./min.). Ożenił się w Jaćmierzu z Marią Malik (ur. 20.03.1932r.). Doczekał się trzech córek, Beaty (ur. 26.11.1958r.), Zdzisławy (ur. 18.11.1959) i Marioli (ur. 30.11.1966r.). Z biegiem czasu pobudował dom na lewym brzegu Potoku Różowego, na działce położonej przy "trakcie", na wprost posiadłości "Błażejowskich"-Piotrowskich. W domu tym mieszka z rodziną do dzisiaj, korzystając z uroków życia na emeryturze.

* * *

      Starsza córka Władysława "Błażejowskiego"-Piotrowskiego, Kazimiera (ur. 27.03.1926r.) wyszła za mąż za strachockiego rodaka, Mariana Wojciecha Pielecha (ur. 11.03.1926r.), syna Józefa Pielecha i Bronisławy Romerowicz.
      Ród Pielechów przedstawiano już wielokrotnie wcześniej. Dziadek Mariana, Wojciech Pielech (ur. 20.04.1865r.), syn Macieja Pielecha (stąd przydomek tej gałęzi rodu Pielechów - "Maciusie") i Konstancji z Mieleckich, ożenił się poza Strachociną (prawdopodobnie w Wielopolu pod Sanokiem) z Julianną Balik (Bałyk, różne wersje nazwiska Julianny występują w "Księdze Metrykalnej"), córką Stefana i Marianny Masnyk. Sądząc z nazwisk, Julianna mogła być z pochodzenia Rusinką, przychodząc do Strachociny zmieniła zapewne wyznanie na rzymsko-katolickie. Ojciec Mariana, Józef Pielech (ur. 7.09.1897r.), ożenił się z Bronisławą Romerowicz (ur. 18.10.1900r.), córką Andrzeja Romerowicza (syn Szymona i Marianny Radwańskiej) i Agnieszki Woźniak (córka Jana i Magdaleny Sitek). Starsza siostra Mariana, Jadwiga Marianna, wyszła za mąż za najbliższego sąsiada "Błażejowskich"-Piotrowskich, Władysława Błażejowskiego, kuzyna Kazimiery (ich ojcowie byli braćmi przyrodnimi, z jednej matki). Marian i Kazimiera zamieszkali w domu rodzinnym "Maciusiów"-Pielechów, położonym w dolnej części wsi, przy drodze do kościoła i Kostarowiec.

      Młodsza siostra Władysława "Błażejowskiego"-Piotrowskiego, Jadwiga Teresa (ur. 16.10.1931r.), wyszła za mąż także w Strachocinie, za Władysława Jakuba Witka (ur. 11.07.1926r.), syna Michała Witka i Małgorzaty z Wójtowiczów. Rodzina Witków to rodzina nowa w Strachocinie. Ojciec Władysława, Michał, był synem Stanisława i Józefy Kuśnierz, pochodził spoza Strachociny. Matka Władysława, Małgorzata (ur. 11.06.1889r.) pochodziła ze znanego i znaczącego w Strachocinie rodu Wójtowiczów (pierwotnie ich nazwisko zapisywano jako Woytowicz), jej ojcem był Piotr Woytowicz (ur. 26.06.1860r., syn Sebastiana i Brygidy), żonaty z Wiktorią Galant (ur. 13.02.1860r., córka Jana i Katarzyny Adamiak).

 
Do podrozdziału 'Exodus - Frynie-Piotrowscy'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Exodus - Jajasie-Piotrowscy'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"