Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

2. Lata powojenne - "Exodus"

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Siury-Piotrowscy |  Piotrowscy „Spod Stawiska” |  "Gorliccy" Piotrowscy
Giyry-Piotrowscy |  Piotrowscy „Z Kowalówki” |  Kondy-Piotrowscy
Piotrowscy „Zza Potoczka” |  Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy
Frynie-Piotrowscy |  „Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy
„Kozłowscy”-Piotrowscy |  „Szumy”-Piotrowscy | 

Kondy-Piotrowscy

      Jedyna córka Piotra Kondy-Piotrowskiego, Zofia (ur. 10.01.1935r.), wyszła za mąż za strachockiego rodaka, Stanisława Radwańskiego (ur. 13.09.1932r.), syna Władysława Radwańskiego i Marianny Sitek. Ślub odbył się 15 listopada 1952r.
      Stanisław pochodzi z tej gałęzi rodu Radwańskich, której początek dał w XVIII wieku Andrzej Radwański, gospodarz posiadający gospodarstwo w górze wsi, w okolicy „Stawiska”. Andrzej był żonaty z Reginą Lisowską. Ich ślub odbył się 10.11.1754r. Przodek Stanisława, Wawrzyniec (ur. 6.08.1775r.), był najmłodszym synem Andrzeja. Ożenił się z Marianną Woyrowicz-Daszyk i miał 5 dzieci, Grzegorza, Teklę, Wojciecha (ur. 28.03.1809r.), prapradziadka Stanisława, Zofię i Mariannę. Wojciech ożenił się z Marianną Adamiak, córką Kazimierza Adamiaka i miał 5 dzieci, Tomasza, Jana (ur. 28.08.1837r., zm. 20.04.1908r.), pradziadka Stanisława, Wawrzyńca, Katarzynę i Stefana. Jan ożenił się z Agnieszką Kotlarczyk, córką Ewy, pochodzącą spoza Strachociny. Miał także, tak jak ojciec, 5 dzieci, Wiktorię, Mariannę, Wiktora (ur. 3.01.1872r., zm. 7.02.1944r.), dziadka Stanisława, Feliksę i Wawrzyńca. Wiktor ożenił się z Marianną Adamiak, córką Łucji, i miał trójkę dzieci, Jana, Władysława (ur. 7.04.1904r.), ojca Stanisława, i Martę. Władysław ożenił się z Marianną Pisulą (ur. 4.06.1907r.), córką Wiktorii, i miał z nią syna Stanisława. Rodowód Stanisława przedstawiono poniżej.

      Jak widać z genealogii, przodkowie Stanisława mieli wyjątkowe upodobanie do małżeństw z panienkami będącymi nieślubnymi dziećmi swoich matek. Jednocześnie te małżeństwa przedstawicieli rodu Radwańskich świadczą o stosunkowo dużej tolerancji z jaką spotykały się takie małżeństwa w Strachocinie, gdzie, zresztą, nieślubnych dzieci było bardzo dużo w tym czasie. Z przekazów historycznych wiadomo, że nie było to powszechne na polskiej wsi.
      Rodzina Radwańskich, z której pochodził Stanisław, nosiła we wsi przydomek „z Młaki”, od miejsca w którym stał jej dom, położonego w pobliżu wspomnianych wcześniej Stawisk.
      Stanisław Radwański to jeden z pierwszych kawalerów w Strachocinie w swoim pokoleniu. Przystojny, doskonały sportowiec, podpora strachockiej drużyny piłki nożnej. Grał na każdej pozycji i w każdej formacji był najlepszy, od bramkarza do napastnika. Był także doskonałym siatkarzem. Takiego kawalera zazdrościły Zofii panienki z całej wsi. Stanisław po ślubie wprowadził się do rodzinnego domu Zofii, Kondów-Piotrowskich. Niestety, małżeństwo Zofii ze Stanisławem nie ułożyło się na dłuższą metę dobrze. Przyczyny były różne, bujna natura Stanisława nie bardzo pasowała do delikatne, wrażliwej natury Zofii. Nie bez znaczenia był fakt pracy Stanisława poza Strachociną, co nie sprzyjało konsolidacji małżeństwa.

 
Do podrozdziału 'Exodus - Piotrowscy Z Kowalówki'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Exodus - Piotrowscy Zza Potoczka'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"