Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

2. Lata powojenne - "Exodus"

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Siury-Piotrowscy |  Piotrowscy „Spod Stawiska” |  "Gorliccy" Piotrowscy
Giyry-Piotrowscy |  Piotrowscy „Z Kowalówki” |  Kondy-Piotrowscy
Piotrowscy „Zza Potoczka” |  Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy
Frynie-Piotrowscy |  „Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy
„Kozłowscy”-Piotrowscy |  „Szumy”-Piotrowscy | 

      Jajasie-Piotrowscy

      Dzieci Józefa Jajasia-Piotrowskiego w komplecie zabrały się z falą powojennego "exodusu" Piotrowskich (nie tylko Piotrowskich) ze Strachociny. Początek zrobił najstarszy syn Józefa, Tadeusz Michał (ur. 27.09.1941r.), który po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku osiadł w Krośnie. Podjął pracę jako nauczyciel. Ukończył zaocznie studia na Wydziale Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ożenił się z Heleną Dobrowolską (ur. 1949r.) z Bliznego. Blizne to duża wieś położona na trasie Sanok - Brzozów - Rzeszów, na północ od Brzozowa. Słynna z zabytkowego drewnianego kościoła pochodzącego z XV wieku, wpisanego na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ślub odbył się 25.04.1970r. Piotrowscy doczekali się trójki dzieci, Małgorzaty (ur. 1970r.), Aliny (ur. 1973r.) i Grzegorza.

      Tadeusz zrobił udaną karierę zawodową. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w krośnieńskich szkołach, z biegiem czasu został wojewódzkim kuratorem oświaty. Trudna, stresująca praca nadszarpnęła jego siły i zdrowie. Zmarł w stosunkowo młodym wieku w Krośnie.

      Młodszy syn Józefa, Czesław (ur. 16.09.1945r.) wyprowadził się z rodzinnej wsi niezbyt daleko. Po ślubie z Elżbietą Sieniawską z nieodległego Jaćmierza (ślub odbył się 29.04.1972r.) osiadł w sąsiednich Jurowcach. Piotrowscy doczekali się trójki dzieci, Anny, Tomasza i Urszuli.

      Z biegiem czasu Piotrowscy wybudowali dom na Osiedlu, gdzie mieszkają do dzisiaj. Czesław pracuje w Sanoku dojeżdżając tam codziennie z bliskich Jurowiec (ok. 8 km od Sanoka).

      Najmłodszy syn Józefa, Aleksander, poszedł w ślady najstarszego brata i osiadł w Krośnie. Ożenił się (żona Joanna), doczekał się dwójki dzieci, Jolanty i Marcina. Niestety, Marcin w dzieciństwie uległ śmiertelnemu wypadkowi, rodzice bardzo przeżyli śmierć syna. Córka Aleksandra wyszła za mąż, Aleksander mieszka do dzisiaj z żoną w Krośnie.

      Najstarsza z córek Józefa, Danuta, zawędrowała najdalej od rodzinnej wsi, bo aż do Szczecina. Wyszła za mąż za Edmunda Zgolaka, doczekała się dwójki dzieci, Antoniego (ur. 8.06.1971r.) i Izabeli (ur. 9.06.1972r.). W ostatnim okresie Danuta zamierza powrócić z rodzinne strony, Edmund przeprowadził solidny remont domu w Strachocinie (przez szereg lat stał pusty, opuszczony przez rodzinę) i obydwoje zamierzają osiąść tu na emeryturze.

      Młodsza córka Józefa, Rozalia, wyszła za mąż za Andrzeja Kostura z Jaćmierza i osiadła w Sanoku. Doczekała się trójki dzieci, Sylwii, Rafała i Artura. Z biegiem czasu Kosturowie pobudowali dom w Sanoku-Dąbrówce, gdzie mieszkają do dzisiaj.

      Kolejna córka Józefa, Dorota, wyszła za mąż za Jana Szymczyka, pochodzącego z Woli Łużańskiej koło Gorlic i zamieszkała we wsi rodzinnej męża. Doczekała się dwójki dzieci, Sebastiana i Eweliny.

      Najmłodsza córka Józefa, Barbara, wyszła za mąż za Mariana Owczarskiego z Dębowca koło Jasła. Doczekała się trójki dzieci, Daniela (ur. 31.08.1981r.), Marka (ur. 1983r.) i Patrycji (ur. 1990r.). Barbara mieszka z rodziną w Sanoku, ma mieszkanie w bloku.

 
Do podrozdziału 'Exodus - Blażejowscy-Piotrowscy'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Exodus - Kozlowscy-Piotrowscy'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"