Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

1. Pierwsza połowa XX wieku - Początki wielkiej emigracji

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Piotrowscy „spod Stawiska” |  Giyry-Piotrowscy |  Rodzina Piotrowskich „z Kowalówki”
Kondy-Piotrowscy |  Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy
Frynie-Piotrowscy |  „Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy

      Błażejowscy-Piotrowscy

      Syn Michała Błażejowskiego-Piotrowskiego, Władysław (ur. 31.10.1894r.), jako młody chłopak wziął udział w I Wojnie Światowej. Na szczęście był jednym z nielicznych Strachoczan, którzy wrócili zdrowo i cało w domowe pielesze. Po wojnie ożenił się z Zofią Cecułą (ur. 9.08.1893r.), córką Franciszka i Marianny Galant.
      Ród Cecułów, z którego pochodziła Zofia, był wielokrotnie przedstawiany przy innych okazjach. Małżeństwo Władysława z Ceculanką było kolejnym z całego szeregu małżeństw pomiędzy przedstawicielami tych dwu rodów. Najstarszym znanym przodkiem Zofii w linii męskiej był Szymon Cecuła, żyjący w połowie XVIII wieku, właściciel gospodarstwa położonego na wschód od posiadłości Piotrowskich (dom Cecułów nosił później numer 48). Szymon był żonaty z Katarzyną Radwańską (to świadczy o jego wysokiej pozycji wśród strachockiej społeczności), z którą miał 5 dzieci, Franciszka Wojciecha, Agnieszkę, Konstancję, Katarzynę i Marię. Następcą Szymona na gospodarstwie Cecułów był Franciszek Wojciech (ur. 1.04.1787r.), żonaty z Konstancją Lisowską (a właściwie Apolonią Scholastyką Konstancją, ur. 9.02.1787r.), córką Kazimierza Lisowskiego i Anny Woytowicz (ur. 27.05.1761r., córka Józefa i Agnieszki). Konstancja Lisowska była jedną z najlepszych partii małżeńskich we wsi, o pozycji jej rodziców świadczy m.in. fakt, że rodzicami chrzestnymi małej Konstancji byli Jan Starzecki i Petronella Giebułtowska oraz Wacław Bobowski i Konstancja Giebułtowska. Bardzo rzadko się zdarzało, że dziecko do chrztu trzymało czworo rodziców chrzestnych i to o tak wysokiej pozycji społecznej. Franciszek Wojciech i Konstancja mieli 8 dzieci, Tomasza (ur. 20.11.1809r., zm. 13.01.1885r.), przodka Zofii, Szymona, Andrzeja, Katarzynę, Wawrzyńca, Mariannę, Gertrudę i Apolonię. Tomasz został dziedzicem majątku Cecułów. Ożenił się z Jadwigą Katarzyną Winnicką (ur. 18.09.1815r.) , córką Józefa i Agnieszki Adamiak.
      Ród Winnickich, z którego pochodziła Katarzyna, przedstawiono kilkakrotnie wcześniej, m.in. przy okazji omawiania ślubu Franciszka Frynia-Piotrowskiego z Anną Winnicką. Najstarszym znanym przodkiem Katarzyny był Jan, żyjący w połowie XVIII wieku. Żoną Jana była Marianna. Winniccy mieli czwórkę dzieci, Agnieszkę (ur. 24.10.1758r.), Mariannę (ur. 20.05.1764r.), Józefa (ur. 13.03.1767r.) i Marcina (ur. 11.1773r.). Syn Józef ożenił się z Agnieszką Adamiak i to on był protoplastą wszystkich Winnickich żyjących w Strachocinie w XX wieku. Miał 6 dzieci, Józefa-juniora, Mariannę, Jana, Wojciecha, Annę, żonę Franciszka Frynia-Piotrowskiego, i Katarzynę (a właściwie Jadwigę Katarzynę), żonę Tomasza. Żona Józefa, Agnieszka, była córką Sebastiana Adamiaka-Adamskiego i Katarzyny Radwańskiej, urodziła się ok. 1785r. (z tego okresu brak zapisów w "Księdze Metrykalnej"). Posiadłość Winnickich położona była w dolnej części wsi, na wschód od posiadłości Piotrowskich i Cecułów, dom ich nosił nr 49 (domy 46 i 47 należały do Piotrowskich, dom nr 48 należał do Cecułów). Tomasz i Katarzyna mieli 4 dzieci, Józefa, Andrzeja, Franciszka (ur. 3.10.1849r.), ojca Zofii, i Małgorzatę. Rodowód ojca Zofii, Franciszka Cecuły, przedstawiono poniżej.

      Franciszek ożenił się z Marianną Galant (ur. 1.08.1857r.), córką Michała Galanta i Julianny Rachwalskiej. O rodzie Galantów, z którego pochodziła Marianna, wspominano wielokrotnie wcześniej. Marianna pochodziła z rodziny Galantów mieszkającej w domu nr 41, położonego na lewym brzegu Potoku Różowego, naprzeciwko posiadłości Piotrowskich "z Kowalówki". Najstarszym znanym przodkiem Marianny był Stefan Galant, żonaty z Marianną Dąbrowską. Stefan i Marianna mieli 5 dzieci, Stefana (ur. 25.3.1757r.), przodka Marianny, Andrzeja, Kazimierza, Katarzynę i Wojciecha. Stefan-junior ożenił się z Marianną Piotrowską, córką Wojciecha Piotrowskiego, przodka m.in. Fryniów-Piotrowskich i Władysława "Błażejowskiego"-Piotrowskiego. Stefan-junior i Marianna mieli 8 dzieci, Katarzynę, Annę, Rozalię, Jakuba (ur. 6.7.1793r., zm. 20.9.1875r.), dziadka Marianny, Józefa, Mariannę, Agnieszkę i Wojciecha. Jakub Galant został kolejnym dziedzicem gospodarstwa Galantów i ożenił się z Magdaleną Kucharską (ur. 2.03.1799r.). Kucharscy to jeden z pierwszych strachockich rodów chociaż nieliczny. Najstarszym znany przodkiem Magdaleny był dziadek, Michał Kucharski, żonaty z Marianną. Ojciec Magdaleny, Jan Kucharski (a właściwie Jakub Ignacy Jan, ur. 13.7.1759r.) ożenił się z Teklą Wroblowską (a właściwie Marianną Teklą Zofią, ur. 29.03.1761r.), córką strachockiego organisty Józefa Wroblowskiego i Reginy. Matką chrzestną Tekli była sama Konstancja Giebułtowska, do pary z proboszczem strachockim ks. Dutkiewiczem. Jakub i Magdalena mieli 6 dzieci, Grzegorza, Michała, ponownie Michała (ur. 16.08.1823r.), ojca Marianny, Teresę, Joannę i Marcina. Michał (drugi, pierwszy zmarł w niemowlęctwie) został dziedzicem majętności Galantów i ożenił się z Julianną Rychfalską (ur. 1.06.1826r.), córką Jana i Antoniny Kowalskiej (córka Andrzeja Kowalskiego i Tekli).
      Nic bliżej nie wiadomo o przodkach Julianny. Rodzina Rychfalskich pojawiła się w Strachocinie dopiero w XIX wieku i tylko na okres kilkudziesięciu lat. Być może dlatego nazwisko to było niemiłosiernie przekręcane i w "Księdze Metrykalnej" występuje jako Richwaldzki, Rachfalski, Rafalski, Rychalski. Julianna wpisana jest tam jako Rychfalska. Michał i Julianna mieli 8 dzieci, Agnieszkę, Wojciecha, Jana, Mariannę, Franciszka, Józefa, Adama i Cecylię. Rodowód matki Zofii, Marianny Galant, przedstawiono poniżej.

      Władysław i Zofia w małżeństwie doczekali się 5 dzieci, Franciszka (ur. 1921r.), Stanisława Feliksa (ur. 20.11.1923r.), Kazimiery (ur. 27.03.1926r.), Józefa (ur. 7.10.1929r.) i Jadwigi Teresy (ur. 16.10.1931r.).

      Władysław "Błażejowski"- Piotrowski (tak określano rodzinę Władysława, czasem dodawano "drugi Błażejowski" w odróżnieniu od pierwszego, właściwego Błażejowskiego, Jana) odziedziczył po ojcu niezbyt duże gospodarstwo. Z biegiem czasu podjął pracę na Kopalni Strachocina i pracował tam całe życie aż do emerytury. We wsi znany był jako myśliwy, był prawdopodobnie jedynym w swoim czasie myśliwym w Strachocinie. Każdą wolną chwilę wykorzystywał żeby wymknąć się z dwururką i swoim ulubieńcem wyżłem do lasu. W strachockich "puszczach" zwierzyny było jak na lekarstwo, ale czasem udawało mu się coś ustrzelić.
      Władysław zmarł 9.05.1969r., Zofia przeżyła męża o 18 lat, zmarła 26.03.1987r. Obydwoje zostali pochowani na strachockim cmentarzu, obok siebie.

      Córka Michała, Wiktoria (ur. 27.05.1892r.), wyjechała do USA, tam założyła rodzinę i tam pozostała do końca życia.

 
Do podrozdziału 'Frynie-Piotrowscy'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Jajasie-Piotrowscy'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"