Juljan Talko-Hryncewicz,
prof. Uniw. Jagiell.

Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy Litewscy
Nakładem Księgarni Geograficznej 'Orbis'
Kraków 1924


Spis treści:

     I. Pochodzenie i klasyfikacja
    II. Religia
   III. Osadnictwo i jego dzieje
  IV. Wojskowość i organizacja
   V. Dawne świadectwa Muślimów o ich współwyznawcach
  VI. Rozkwit i upadek osad tatarskich
 VII. Muślimowie jako Polacy
VIII. Różnorodność plemienna Muślimów
  IX. Statystyka
   X. Okruchy etnograficzne
  XI. Uspołecznienie Tatarów
 XII. Cechy antropologiczne
XIII. Wpływ Wschodu na naszą kulturę
XIV. Niektóre wyrazy tureckie i inne wschodnie używane w polskiej mowie
XV. Nazwiska i herby szlachty tatarskiej, które przeszły do rodzin szlacheckich polskich i litewsko-ruskich.
XVI. Literatura.

 

 
   Do podrozdziału 'I. Pochodzenie i klasyfikacja'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"