Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

3. Piotrowscy u progu XXI wieku

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Siury-Piotrowscy |  Piotrowscy „Spod Stawiska” |  Giyry-Piotrowscy
Piotrowscy „Z Kowalówki” |  Kondy-Piotrowscy |  Piotrowscy „Zza Potoczka”
Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy |  Frynie-Piotrowscy
„Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy |  „Kozłowscy”-Piotrowscy
„Szumy”-Piotrowscy |  Podsumowanie

      Błaszczychy-Piotrowscy

      Cały liczny „klan” Błaszczychów-Piotrowskich mieszka poza Strachociną, część w Ameryce, większość rozproszona po całej Polsce. Jak już wspomniano w poprzednich rozdziałach, do Błaszczychów zaliczano także potomków brata Błażeja, Franciszka, faktycznie nie będacych Błaszczychami ale często tak nazywanymi.

      Potomkowie Stanisława Błaszczychy-Piotrowskiego

      Starszy syn Stanisława Błaszczychy-Piotrowskiego, Władysław (ur. 19.01.1943r.), mieszka z żoną Teresą w Gdańsku-Osowej, młodszy syn Stanisława, Tadeusz (ur. 18.10.1945r.), mieszka z żoną Elżbietą w Gdańsku-Oliwie.

      Starszy syn Władysława, Przemysław Piotr (ur. 25.01.1973r.), ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-Oliwie, a następnie Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i otrzymał tytuł magistra inżyniera zarządzania i ekonomii. Podjął pracę w banku PKO BP w Gdańsku i pracuje tam w charakterze informatyka do dzisiaj. Ożenił się z Anną Jankowską, urodzoną 7.09.1973r. w Gdyni.

      Rodzicami Anny są Marian Jankowski (ur. 1947r.) i Helena z Zielińskich (ur. 1945r.). Rodzina Mariana, Jankowscy, wywodzi się z Podlasia, z okolic Mońków i Goniądza, ze wsi Radzie. Ojciec Mariana, Bronisław Jankowski, posiadał 18-hektarowe gospodarstwo nad rzeką Biebrzą, część stanowiły nadbiebrzańskie łąki, reszta to bardzo urodzajne grunty orne. W latach 50-tych był szykanowany jako „kułak”, w 1956r. został nawet aresztowany na trzy miesiące (dokładnie w czasie żniw!) za „opóźnienia w obowiązkowych dostawach” i skazany na dwa lata więzienia, na szczęście w zawieszeniu. Matką Mariana była Stefania z Dziekońskich. Marian ma liczne rodzeństwo, jedną siostrę i siedmiu braci (jeden z nich wyemigrował do USA), większość rodzeństwa wywędrowała z rodzinnych stron do Trójmiasta, tak jak Marian. Rodzina Heleny, Zielińscy, pochodzi z Wielkopolski, z okolic Kalisza. Ojcem Heleny był Józef Zieliński (ur. 1910r.), syn Tomasza Zielińskiego (ur. 1882r., zm. 1965r.) i Marcjanny Galant (ur. ur. 1884r., zm. 1967r.), której przodków pokazano poniżej. Matką Heleny była Marianna Janiak, córka Michała i Michaliny Janiaków. Marian i Helena Jankowscy mieszkają w Gdyni-Obłużu. Oprócz córki Anny mają syna Jarosława (ur. 1974r.).
      Anna ukończyła studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w banku PKO BP w Gdańsku. Ślub Przemysława i Anny odbył się 21.04.2001r. w kościele Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu. Po ślubie młodzi zamieszkali w mieszkaniu Anny w bloku w Gdyni-Obłużu. 22 czerwca 2002r. urodziła się im córka Weronika Dobrochna, 27 grudnia 2004r. Joanna Agnieszka.

      Młodszy syn Władysława Błaszczychy-Piotrowskiego, Lechosław Paweł (ur. 15.05.1976r.), ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-Oliwie, następnie Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, i uzyskał dyplom magistra prawa. Po studiach podjął pracę w Banku Śląskim w Gdańsku, po roku przeniósł się do prywatnej kancelarii prawniczej. Ożenił się z Katarzyną Piotrowską, urodzoną 5.06.1975r. w Słupsku. Rodzicami Katarzyny są Andrzej Piotrowski (ur. 3.11.1941r. w Wilnie) i Wacława Anna z Woźniakowskich (ur. 12.03.1943r. w Łodzi).

      Rodzina Andrzeja, Piotrowscy, pochodzi z Litwy. Pradziadek Katarzyny, Ludwik Piotrowski, żonaty był z Emilią ze Zdanowiczów. Mieszkał w Wilnie, miał 8 dzieci, jedną córkę i siedmiu synów, w tym Witolda (ur. 24.06.1915r., zm. w styczniu 1992r.), ojca Andrzeja. Witold ukończył średnią szkołę handlową w Wilnie i pracował do II wojny światowej w PKP (Polskie koleje Państwowe) w Wilnie na różnych stanowiskach. Wziął udział w Kampanii wrześniowej 1939r. jako żołnierz 1 Pułku Piechoty w Wilnie. M.in. brał udział w ataku polskim na terytorium Prus Wschodnich (jedyny przypadek zaatakowania terytorium niemieckiego przez armię polską!), później cofał się ze swoim pułkiem aż do rumuńskiej granicy, gdzie pułk został rozformowany. Witoldowi udało się uniknąć niewoli sowieckiej, powrócił do Wilna i ponownie zatrudnił się na kolei, tym razem jako robotnik fizyczny. Ożenił się (ślub 7.05.1940r. w Wilnie, w Ostrej Bramie) ze Stanisławą Pietrowską (ur. 8.05.1912r., zm. 10.12.1999r.). Stanisława była córką Bolesława Pietrowskiego i Zofii Godwod. Według tradycji rodzinnej rodzina Godwodów była pochodzenia szkockiego, pierwotnie nazwisko miało postać Godwood. Witold pracował na kolei przez całą wojnę, aż do listopada 1945r. (najpierw była to kolej litewska, później niemiecka, wreszcie sowiecka). W 1941r. urodził się Piotrowskim syn Andrzej, ojciec Katarzyny. W listopadzie 1945r. rodzina Piotrowskich zdecydowała się wyjechać z Wilna do Polski zachodniej, obawiając się szykan ze strony władz sowieckich, i osiadła w Słupsku. Tutaj przyszła na świat (w 1947r.) młodsza siostra Andrzeja, Wanda. Andrzej ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku, jest lekarzem-chirurgiem, przez szereg lat był dyrektorem szpitala w Słupsku.
      Rodzina Wacławy Anny, Woźniakowscy, pochodzi z Łodzi. Jej ojciec Witold Woźniakowski (ur. 4.09.1909r., zm. 19.10.1996r.) był synem Jana i Antoniny Woźniakowskich. Ożenił się z Anną Dembińską, urodzoną w Łasku w Łódzkiem (26.07.1911r., zm. 12.07.1991r.), córką Tomasza i Elżbiety Dembińskich. Dembińscy mieli trzy córki, Stefanię, Julię i Annę. Wcześnie zmarli (w 1924r.), młodszymi siostrami zaopiekowała się Stefania. Witold i Anna Woźniakowscy pobrali się w 1935r., oprócz Wacławy mieli jeszcze dwie córki, Halinę (ur. 1939r., zmarła po urodzeniu) i Marię (ur. 1940r., zm. 1996r.). Po wojnie Woźniakowscy przenieśli się do Słupska. Wacława ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, jest lekarzem-laryngologiem, obecnie na emeryturze. Andrzej i Wacława Anna Piotrowscy mieszkają w Słupsku, oprócz Katarzyny mają starszego syna, Krzysztofa, z zawodu lekarza i menedżera. Krzysztof ożenił się z Katarzyną Baczyńską (rodzina Baczyńskich swoje korzenie ma w Sanoku), mieszka w Warszawie, ma córkę Aleksandrę.
      Katarzyna ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach podjęła pracę w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i tam pracuje do dzisiaj. Ślub Lechosława i Katarzyny odbył się 1 lipca 2000r. w kościele Św. Jana Kantego w Słupsku. Po ślubie Piotrowscy zamieszkali w mieszkaniu w Gdańsku-Zaspie, tym samym gdzie Lechosław spędził swoje dzieciństwo. W 2005 roku Lechosław ukończył aplikację radcowską i uzyskał tytuł radcy prawnego. 10 czerwca 2005 urodził im się syn Stanisław Krzysztof.

      Syn Tadeusza, Jarosław Paweł (ur. 21.1.78r.), po uzyskaniu matury w XI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku-Żabiance, ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskał dyplom magistra psychologii. Po ukończeniu studiów podjął pracę w szkole jako psycholog szkolny. Początkowo w wiejskiej szkole w Mikoszewie, następnie w szkole integracyjnej w Gdańsku-Chełmie, obecnie pracuje w szkole specjalnej w Gdańsku-Wrzeszczu. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Gdańskiej. Ożenił się z Magdaleną Żemojtel (ur. 24.06.1977r.), córką Stanisława Żemojtela i Wiesławy Anny z Szymeczków. Ślub odbył się 24 kwietnia 2003r. w katedrze oliwskiej. Po ślubie młodzi zamieszkali w ładnym mieszkaniu (zakupionych wspólnie przez rodziców obojga) w Gdańsku-Chełmie, w nowym, czteropiętrowym bloku.
      Rodzina Magdaleny, Żemojtlowie, wywodzą się z Litwy. Pradziadek Magdaleny, Konstanty Żemojtel posiadał majątek w Jatwiesku (późniejsze, międzywojenne woj. nowogródzkie). Według rodzinnej tradycji, jego ojciec Mikołaj, za udział w Powstaniu Styczniowym był represjonowany przez władze carskie zsyłką na Syberię. Prababka Magdaleny, Helena była córką Floriana Wasilewskiego i Benigny z Wilkańców. Urodziła się 1.05.1874 w ich majątku Stanisławów, w miejscowości Werenów, pow. lidzki. W rodzinnym archiwum przechowywane są dokumenty potwierdzające przynależność Konstantego i Heleny do stanu szlacheckiego. Ich syn, Stanisław, dziadek Magdaleny urodził się w 5.09.1905r. i był chrzczony w wileńskiej parafii na Antokolu.
      Po Rewolucji 1905 Konstanty sprzedał majątek i wraz z rodziną (syn i dwie córki) wyjechał do Stanów. Tam Stanisław skończył szkołę handlową. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w latach 1920 (jeszcze była galopująca inflacja, która mocno nadszarpnęła finanse Konstantego), rodzina powróciła do kraju. W Stanach została jedna z córek Konstantego, Maria. Tam wyszła za mąż (nazwisko męża - Rusin). Zostawiła potomnych, z którymi rodzina obecnie nie utrzymuje kontaktów. Druga córka, Janina, w Polsce wyszła za Pawelca. Pawelcowie z gdyńskiego pomnika harcerzy poległych w II wojnie światowej to ich synowie.
      Po przyjeździe do Polski Stanisław odbył służbę wojskową, a potem rozpoczął pracę w angielsko-amerykańskiej firmie Moormack (Moore & Mc Cormack) w Gdyni, gdzie osiadł na stałe. Początkowo pracował jako tłumacz, następnie jako „urzędnik prywatny”. W czasie II wojny św. firma utrzymała z nim stosunek pracy, mimo iż mieszkał w okupowanym kraju. Po wojnie pozostał dalej pełnomocnikiem Moormack'u w Polsce, aż do roku 1959, kiedy to firmie skończyła się umowa z rządem polskim i zamknęła ona działalność. Wtedy Stanisław przeszedł na wcześniejszą emeryturę.
      Stanisław ożenił się z Marianną Jarzęcką (ur. 1911r. w Łodzi, zm. 1995r. w Gdyni). Doczekał się czwórki dzieci, Cezarego, Wojciecha, Barbary i Stanisława Konstantego (ur. 28.01.1952r.), ojca Magdaleny. Żemojtlowie mieszkali w dobrej, willowej dzielnicy Gdyni, na Wzgórzu Focha (dzisiejsze Wzgórze Św. Maksymiliana), w jej reprezentacyjnej części, przy skrzyżowaniu ulic Tetmajera i Grottgera. Posiadali duży, dwupiętrowy dom na dużej działce, z ogrodem i basenem w ogrodzie. Stanisław zmarł w 1967r., jego żona Marianna w 1995r.
      Rodzina matki Magdaleny, Wiesławy Anny Szymeczko (ur. 12.02.1950r. w Malborku), wywodzi się z miejscowości Dwory pod Oświęcimiem - obecnie znajdują się tam duże zakłady chemiczne wybudowane w czasie wojny przez firmę IG Farben przy użyciu więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Zapisana historia rodziny sięga początków XVII wieku. Najstarszym znanym przodkiem Magdaleny był Jan Szymeczko, urodzony w 1610r. Kolejni przedstawiciele rodu Szymeczków to: Marcin (ur. 1643r.), Józef (ur. 1681r.), ponownie Józef (ur. 1721r.), Andrzej (ur. 1752r.), Wawrzyniec (ur. 1788r.), Franciszek (ur. 1821r.), Antoni (ur. 1860r.), żonaty z Anną Gębołyś z Brzezinki, Karol (ur. 1889r., zm. 14.10.1940r. w obozie koncentracyjnym Mauthaisen-Gusen), żonaty z Anną Kściuk, i Roman (ur. 13.11.1920r. w Dworach Oświęcimskich, zm. 2.02.2002r. w Gdańsku), żonaty z Władysławą Grzyb (ur. 1924r. w Zwierzyńcu-Opatowie). Roman, dziadek Magdaleny, był organizatorem i długoletnim dyrektorem izby skarbowej w Gdańsku. Rodzinną historię Szymeczków spisał brat pradziadka Magdaleny, Karola, ks. kanonik dr Jan Kanty Szymeczko, długoletni katecheta w krakowskich gimnazjach, autor do dziś wznawianej „Etyki katolickiej”.
      Rodzice Magdaleny mieszkają w Gdańsku, oprócz córki mają syna Stanisława Romana (ur. 2.04.1980r.). Ojciec Magdaleny, Stanisław Żemojtel, jest właścicielem firmy handlowej, współpracuje ze stoczniami jako dostawca urządzeń okrętowych. Matka Magdaleny, Wiesława Anna, pracuje w izbie skarbowej.
      Magdalena, podobnie jak Jarosław, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Gdańskiej. Pracuje w Zespole Szkół Medycznych w Gdyni, przygotowuje rozprawę doktorską z psychologii.

      Potomkowie Kazimierza Błaszczychy-Piotrowskiego

      Najstarszy syn Kazimierza Błaszczychy-Piotrowskiego, Józef Jan (ur. 17.3.1939r.), z żoną Danutą mieszka w Rzeszowie, w Rzeszowie mieszka także młodszy syn Kazimierza, Zbigniew Antoni (ur. 1.3.1943r.), z żoną Zofią. Najmłodszy syn Kazimierza, Marek Stanisław (ur. 25.4.1949r.), mieszka z żoną Henryką w Stalowej Woli.

      Syn Józefa, Tomasz Bogdan (ur. 10.10.1965r.), ożenił się (ślub odbył się w 1988r.) z Ewą Mynart (ur. 24.04.1963r.), pochodzącą ze Zwięczycy pod Rzeszowem. Ewa po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, kierunek Nauczanie Początkowe, i podjęła pracę jako nauczycielka w jednej z rzeszowskich szkół. Początkowo młodzi mieszkali u rodziców Ewy w Zwięczycy pod Rzeszowem, po kilku latach przenieśli się (w 1993r.) do mieszkania w bloku w Rzeszowie. Tomasz po ukończeniu szkoły samochodowej i służby wojskowej rozpoczął pracę w policji, w zapleczu transportowym Komendy Miejskiej w Rzeszowie. Jednocześnie podjął naukę w Studium Zawodowym dla Pracujących na kierunku społeczno-prawnym. Z biegiem czasu, po ukończeniu Studium, przeszedł do służby operacyjnej i pracuje tam do 2004r., do przejścia na emeryturę „Mundurową”. Aktualnie pracuje w handlu.
      Piotrowscy doczekali się dwójki dzieci, Mateusza Tomasza (ur. 17.09.1991r.) i Anny (ur. 10.10.1994r.). Tomasz ma szerokie zainteresowania, zajmuje się medycyną chińską, radiestezją, parapsychologią. Uzyskał nawet dyplom „healera” i prawo praktyki w tym zawodzie. Próbował także swoich sił w znanej firmie Amway.

      Córka Józefa, Magdalena Monika (ur. 29.02.1976r.), od wczesnej młodości przejawiała uzdolnienia artystyczne, rysowała, malowała, wykonywała różne kompozycje kwiatowe, próbowała rzeźbić. Ukończyła liceum zawodowe w dziedzinie metaloplastyki. Po maturze studiowała socjologię na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Obecnie prowadzi własny sklep w Rzeszowie, mieszka z rodzicami.

      Syn Zbigniewa, Dariusz Piotr (ur. 28.06.1970r.), podczas pobytu z rodzicami w Algierii uczęszczał do szkoły francuskiej. Tam poznał dobrze język francuski, także angielski i trochę hiszpański, na podwórku uczył się od kolegów arabskiego. Jednocześnie kontynuował naukę w szkole polskiej w Algierze. Na ostatnie lata szkoły wrócił jednak do kraju, ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rzeszowie i rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej. Jako uczeń liceum zdobył drugie miejsce w Polsce w Olimpiadzie Szkolnej w języku francuskim. W trakcie studiów Dariusz przeniósł się na uczelnię francuską w Paryżu, Universite de Cergy Pontoise Genie Civil, i tam uzyskał tytuł inżyniera budownictwa. Po studiach Dariusz powrócił do Rzeszowa i podjął pracę we francuskiej firmie farmaceutycznej. W 1995r. ożenił się z Jolantą Smoter (ur. 3.05.1971r. w Twardogórze w woj. Dolnośląskim), córką Witolda i Ireny ze Smulskich. Rodzice Jolanty wyemigrowali do USA (do Chicago) i tam mieszkają do dzisiaj.
      Młodzi Piotrowscy zamieszkali w starym mieszkaniu rodziców Dariusza w Rzeszowie. Doczekali się syna Andrzeja Zbigniewa (ur. 17.03.2002r.). Z biegiem czasu Dariusz wybudował nowy duży dom w tej samej dzielnicy Rzeszowa gdzie mieszkają rodzice. Wprowadził się do nowego domu w 2004r.

      Córka Zbigniewa, Anna Kazimiera (ur. 1977r.), ukończyła liceum ogólnokształcące w Rzeszowie i studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie lingwistyki i dodatkowo w dziedzinie stosunków międzynarodowych (integracji europejskiej). Po ukończeniu lingwistyki przebywała na rocznym studium podyplomowym w zakresie stosunków międzynarodowych w Paryżu (dostała stypendium rządu francuskiego). Obecnie pracuje w firmie francuskiej Thompson w Piasecznie pod Warszawą. Mieszka w Warszawie. W 2004r. Anna wyszła za mąż za Dariusza Kuczyńskiego. O Dariuszu nic bliżej nie wiemy.

      Starszy syn Marka, Paweł (ur. 1972r.), ukończył Technikum Elektroniczne w Nisku nad Sanem (koło Stalowej Woli). Jako chłopak interesował się żeglarstwem, uczestniczył w obozach żeglarskich na Mazurach, zdobywał kolejne stopnie żeglarskie. Po maturze podjął studia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednocześnie studiując fizykę. Po studiach podjął pracę jako informatyk w Dąbrowie Górniczej. W 2002r. ożenił się z Martą Musiał, mieszka w Dąbrowie Górniczej na Śląsku. 18 czerwca 2005 urodziła im się córka Natalia.

      Młodszy syn Marka, Bartłomiej Grzegorz (ur. 1979r.), od dzieciństwa przejawiał uzdolnienia muzyczne, dość nietypowo jak na Piotrowskiego. Jako młody chłopak występował w chórze dziecięcym, z chórem zjeździł wiele krajów Europy. Grał także w orkiestrze szkolnej, później w orkiestrze Domu Kultury w Stalowej Woli (na trąbie tenorowej). Ukończył Technikum Elektroniczne w Nisku nad Sanem koło Stalowej Woli. Jest studentem, jeszcze nie ożenił się, mieszka z rodzicami w Stalowej Woli.

      Córka Marka, Monika (ur. 1975r.), ukończyła klasę biologiczno-chemiczną liceum ogólnokształcącego w Stalowej Woli i studia w zakresie ekonomii. Pracuje w Stalowej Woli, mieszka z rodzicami, nie wyszła jeszcze za mąż (2004r.).

      Potomkowie Edwarda Francisa Błaszczychy-Piotrowskiego

      O losach Błaszczychów-Piotrowskich w Ameryce nic bliżej nie wiadomo. Syn Edwarda, James (ur. 28.04.1942r.), mieszka z synami, Jamesem Frankiem (ur. 1972r.) i Williamem Frankiem (ur. 1974r.), w Roseville koło Detroit, stan Michigan. Obydwaj synowie Jamesa ukończyli High School, są jeszcze kawalerami (w 2004r.).
      Obydwie córki Claudii z pierwszego małżeństwa z Thomasem Hittem (adoptowane przez Jamesa) wyszły za mąż i doczekały się dzieci. Starsza córka, Ann Marie (ur. 1965r.), wyszła za mąż za Amerykanina polskiego pochodzenia, Michaela Wyszczelskiego i doczekała się dwójki dzieci, Michaela Jamesa (ur. 1991r.) i Emilly Ann (ur. 1993r.). Młodsza córka, Susan Lynn (ur. 1969r.), wyszła za mąż za Jamesa Malone i doczekała się także dwójki dzieci, Julie Devin (ur. 1992r.) i Riley Queen (ur. 1997r.).

      Potomkowie Józefa Błaszczychy-Piotrowskiego seniora

      O Piotrowskich, potomkach Józefa Błaszczychy-Piotrowskiego seniora niewiele wiadomo. Starszy syn Jerzy mieszka z rodzicami w Sanoku, młodszy syn, Bogdan Błaszczycha-Piotrowski, mieszka w Krośnie. Ożenił się i doczekał dwójki dzieci, Anny i Daniela.

 
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku - Piotrowscy Spod Mogiły'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku - Frynie-Piotrowscy'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"