Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

3. Piotrowscy u progu XXI wieku

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Siury-Piotrowscy |  Piotrowscy „Spod Stawiska” |  Giyry-Piotrowscy
Piotrowscy „Z Kowalówki” |  Kondy-Piotrowscy |  Piotrowscy „Zza Potoczka”
Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy |  Frynie-Piotrowscy
„Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy |  „Kozłowscy”-Piotrowscy
„Szumy”-Piotrowscy |  Podsumowanie

      Szumy-Piotrowscy

      Wszystkie dzieci Stanisława Szuma-Piotrowskiego mieszkają poza rodzinną Strachociną. Najstarszy syn Stanisława, Tadeusz (ur. 1946r.), ożenił się (żona Krystyna), zamieszkał w Brzozowie i doczekał się trójki dzieci, Wacława (ur. 1967r.), Urszuli (ur. 1970r.) i Tomasza (ur. 1984r.). Nic bliżej nie wiemy o Tadeuszu i jego rodzinie. Tadeusz zmarł dość wcześnie, w wieku 45 lat, w 1991 roku. W Brzozowie mieszka wdowa Krystyna z synem Tomaszem.

      Starszy syn Tadeusza, Wacław, ożenił się, mieszka w Kędzierzynie-Koźlu na Śląsku, ma dwie córki. Nic bliżej nie wiemy na temat jego żony i córek. Córka Tadeusza, Urszula, wyszła za mąż (po mężu nazywa się Kędra), mieszka w Brzozowie, ma trzy córki. Także nic więcej nie wiemy o jej rodzinie. Najmłodszy syn Tadeusza, Tomasz, jest jeszcze kawalerem, mieszka z matką.

      Młodszy syn Stanisława, Edward (ur. 1948r.), wyemigrował za pracą do Skawiny koło Krakowa. Tam ożenił się (żona Danuta) i zamieszkał na stałe. W małżeństwie z Danutą doczekał się córki Doroty (ur. 1968r.). Edward zmarł bardzo wcześnie, w wieku zaledwie 21 lat. Nic nie wiemy na temat przyczyn jego śmierci, a także na temat dalszych losów wdowy i jej córki Doroty.

      Najmłodszy syn Stanisława, Lesław (ur. 1951r.), ożenił się z Janiną Burczyk (ur. 1954r.) z Długiego (wieś sąsiadująca ze Strachociną). Doczekał się dwójki dzieci, Małgorzaty (ur. 1974r.) i Mariusza (ur. 1981r.). Córka Małgorzata wyszła już za mąż, za Ludwika Myćkę (ur. 1963r.) z Trepczy koło Sanoka. Ma syna Dariusza (ur. 2001r.), mieszka z rodziną w domu rodzinnym męża w Trepczy.

      Córka Stanisława, Bernadetta (ur. 25.05.1959r.), wyszła za mąż za Mieczysława Przystasza (ur. 24.05.1956r.) i zamieszkała z mężem w Zabłocach koło Sanoka. Przystaszowie mają dwójkę dzieci, Piotra (ur. 1981r.) i Barbarę (ur. 1982r.). Barbara wyszła już za mąż, za Grzegorza Michalaka (ur. 1981r.) z Pielni koło Zarszyna. Barbara z mężem mieszka u rodziców w Zabłotcach.

      Na temat losów dzieci Bronisława Szuma-Piotrowskiego, Mariana, Ryszarda, Barbary i Anny, nie mamy żadnych informacji. Także nic nie wiemy o losach ich rodziców, Bronisława i Janiny z Witków.

      Z „klanu” Szumów-Piotrowskich rodzinnej wsi pozostał wierne tylko dzieci Jana, Marian (ur. 1955r.) i Bogumiła (ur. 1959r.). Jak już wspomniano, Marian ożenił się z Grażyną Winnicką, córka Jana Winnickiego i Zofii z Galantów. Rodowód ojca Grażyny, Jana Alojzego Winnickiego, wygląda następująco:

      Ród Winnickich, z którego pochodziła Grażyna, przedstawiano wielokrotnie wcześniej, przy okazjach małżeństw Piotrowskich z przedstawicielami tego rodu. Przez wieki był to jeden z najznakomitszych strachockich rodów, chociaż niezbyt liczny (może właśnie dlatego, nie uległ pauperyzacji w drodze podziałów majątkowych!). Jego tradycyjną siedzibą był dom nr 49 w dole wsi, na wschód od siedziby Cecułów (dom nr 48) i Piotrowskich (dom nr 47). Najstarszym znanym przodkiem ojca Grażyny, Jana Winnickiego, był także Jan Winnicki, żyjący w połowie XVIII wieku, żonaty z Marianną.
      Prapradziadek Jana, Józef Winnicki – senior (ur. 13.03.1767r.), był najstarszym synem Jana, jego dziedzicem i następcą. Żonaty był z Agnieszką Adamiak, córką Sebastiana Adamskiego-Adamiaka i Magdaleny Liwocz (Mogilanej). Pradziadek Jana, Józef Winnicki – junior (ur. 14.03.1799r.), był najstarszym synem Józefa i Magdaleny, także jego dziedzicem i następcą w domu nr 49. Józef miał pięcioro rodzeństwa, dwu braci, Jana i Wojciecha, i trzy siostry, Mariannę, Annę i Jadwigę. Z Anną ożenił się Franciszek Fryń-Piotrowski, protoplasta „klanu” Fryniów-Piotrowskich. Najmłodszy z braci, Wojciech, dał początek znaczącej gałęzi rodu Winnickich, z której wywodzili się dwaj księża, Józef Winnicki Starszy, długoletni proboszcz polskiej parafii w Buffalo w USA, działacz polonijny, i Józef Winnicki Młodszy, syn Bernarda, długoletni proboszcz w Zagórzu koło Sanoka. Z córką Wojciecha, Katarzyną, był żonaty Szymon Szum-Piotrowski, a po jego śmierci Florian Giyr-Piotrowski. Józef-junior Winnicki ożenił się z Marianną Dąbrowską (ur. 14.01.1804r.), córką Macieja Dąbrowskiego i Agnieszki Radwańskiej. Rodowód Marianny przedstawiono powyżej w rodowodzie Jana, ojca Grażyny.
      Józef-junior i Marianna Winniccy mieli dwóch synów i trzy córki. Dziadek Jana, Jakub Winnicki (ur. 25.07.1839r., zm. 14.05.1901r.), był jednak praktycznie jedynym synem Winnickich, jego młodszy brat Piotr zmarł w wieku niemowlęcym. Z trzech sióstr prawdopodobnie tylko Tekla dożyła wieku dojrzałego (wyszła za mąż za Marcina Chylińskiego), Brygida i Anastazja zmarły prawdopodobnie w dzieciństwie. Jakub ożenił się poza Strachociną, zapewne w Pakoszówce, z Marianną Zielonką, córką Jana Zielonki i Franciszki Kogut (córka Michała). Jakub i Marianna mieli 10 dzieci, 6 synów – Jana, Józefa, Pawła (ur. ok. 1877r., brak dokładnej daty jego urodzin), ponownie Jana (starszy zmarł jako małe dziecko), Kazimierza i Ignacego, oraz 4 córki – Katarzynę, Agnieszkę, Magdalenę, i Mariannę. Agnieszka i Magdalena zmarły jako małe dziewczynki. Paweł, ojciec Jana, ożenił się z Marianną Fryń-Piotrowską, córką Antoniego Frynia i Magdaleny Adamiak. Po ślubie zamieszkał w domu rodzinnym Winnickich (dom nr 49). Doczekał się w małżeństwie trójki dzieci, Grzegorza, Jana (ur. 16.02.1920r.), ojca Grażyny, i Magdaleny. Grzegorz ożenił się Pauliną Cecułą, pobudował dom na rodzinnej działce i zamieszkał tam z rodziną. Miał trzy córki, Mariannę, Czesławę i Genowefę, i syna Tadeusza. W rodzinnym domu Winnickich pozostał młodszy syn Pawła, Jan, ojciec Grażyny.
      Matka Grażyny, Zofia Wiktoria Galant (ur. 18.12.1927r.), córka Andrzeja Galanta i Salomei Buczek, pochodziła z tej gałęzi rodu Galantów, której siedziba znajdowała się na północ od posiadłości Piotrowskich „z Kowalówki” (dom nr37) i Błażejowskich (dom nr 3). Ich dom nosił numer 35. Ród Galantów przedstawiano już wielokrotnie wcześniej, należał on do pierwszych w Strachocinie co do znaczenia, pod względem liczebności rywalizował przez długi okres z Piotrowskimi o drugie miejsce we wsi. Najstarszym znanym przodkiem Marianny był Józef Galant, żyjący w połowie XVIII wieku, który jako wdowiec ożenił się 5.02.1762 roku z Katarzyną Cecułą. Józef i Katarzyna mieli 3 dzieci, Antoniego (ur. 4.06.1764r.), Agnieszkę (ur. 23.10.1766r.) i Zofię (ur. 11.03.1770r.). Z Agnieszką ożenił się Ignacy Piotrowski, syn Kazimierza I, wnuk Stefana. Katarzyna Cecuła była siostrą Jana Cecuły „z Kowalówki”, ciotką Anny, żony Szymona Piotrowskiego „z Kowalówki”.
      Prapradziadek Zofii, syn Józefa, Antoni, ożenił się z Konstancją Julią Radwańską, córką Kazimierza Radwańskiego i Marianny z Adamskich-Adamiaków (córka Stefana i Agnieszki). Ślub Kazimierza z Marianną odbył się 1.03.1772r., Konstancja była ich najstarsza córką, urodziła się 18.02.1773r. Małżeństwo Antoniego z przedstawicielką rodu Radwańskich świadczyło o wysokiej pozycji Galantów w strachockiej hierarchii. Antoni i Konstancja mieli 9 dzieci, 7 synów i 2 córki. Pradziadek Marianny, Wawrzyniec, był czwartym z kolei synem, urodził się 21.07.1803r. Wawrzyniec ożenił się z Franciszką Agnieszką Romerowicz, sąsiadką Giyrów-Piotrowskich, córką Sebastiana Romerowicza-juniora, i Magdaleny Sitek. Franciszka Agnieszka (w życiu dorosłym używała imienia Agnieszka) urodziła się 2.03.1806r. Jej dziadkiem był Sebastian Romerowicz (Rymarowicz) - senior, żonaty z Barbarą Antoszyk-Woźniak, córką Jana Antoszyka-Woźniaka i Marianny. Ród Romerowiczów (Rymarowiczów) przedstawiano już kilkakrotnie wcześniej przy innych okazjach, Sebastian mieszkał w górnej części wsi, w domu nr 13. Sebastian-junior Romerowicz, ojciec Franciszki Agnieszki, urodził się 10.01.1766r. Ożenił się z Magdaleną Sitek, córką Jana i Anny Szmyt, ur. 21.07.1776r.
      Wawrzyniec i Agnieszka Galantowie nie zamieszkali w domu rodzinnym Galantów (nr 35) lecz w domu nr 2. Jak już wspomniano wcześniej, sprawa z domem nr 2 nie jest do końca jasna. Prawdopodobnie stał on w najbliższym otoczeniu dworu i służył jako mieszkanie „służbowe” dla osoby pełniącej jakąś funkcję we dworze. Wskazuje na to ogromna „rotacja” mieszkańców tego domu, na przestrzeni stu lat (1780-1880) mieszkali tam Mormolowie, Cecuły, Kuźniarscy, Błaszczaki, Chylińscy, Pielechy, Woźniaki, wreszcie Wawrzyniec Galant i jego syn Ludwik. Pełnienie funkcji we dworze nie oznaczało, że Wawrzyniec był ubogim sługą. W „Księdze Metrykalnej” konsekwentnie określany jest jako kmieć (cmeto), tzn. należący do bogatszych gospodarzy. Wawrzyniec i Agnieszka mieli 6 dzieci, 4 synów i dwie córki. Wawrzyniec zmarł 20.01.1855r., Agnieszka przeżyła męża o 9 lat, zmarła 29.03.1864r. Dziadek Marianny, Michał, (ur. 8.09.1847r.), był najmłodszym synem Wawrzyńca.

      Michał Galant ożenił się z Marianną Radwańską (ur. 3.12.1854r., zm. 10.01.1883r.), córką Jana Radwańskiego i Anny Berbeć i zamieszkał w domu teściów (dom nr 96). Marianna pochodziła z tej samej rodziny Radwańskich, z której pochodziła babka Michała, Konstancja Radwańska, starsza siostra dziadka Zofii, Józefa. Józef Radwański (ur. 25.03.1787r.) był prawdopodobnie jedynym synem Kazimierza i jego następcą na funkcji zarządcy (?) we dworze Giebułtowskich. Posiadał także swoje gospodarstwo w górze wsi (dom nr 20). Żonaty był z Marianną Buczek (ur. 29.07.1791r.), córką Józefa Buczka-Buczkowskiego i Katarzyny Galant. Józef Buczek-Buczkowski (ur. 03.1767r.) był synem Zofii i Wojciecha Buczkowskiego, gospodarza w domu noszącym później numer 42, położonym w środkowej części wsi, na wprost pierwotnych posiadłości Piotrowskich, na lewym brzegu Potoku Różowego. Katarzyna Galant (ur. 5.03.1772r.) była córką Zofii i Jana Galanta, gospodarza w domu nr 63, w dole wsi. Ojciec Marianny, Jan Radwański (ur. 11.07.1819r.), był jednym z czterech synów Józefa, głównym spadkobiercą i dziedzicem rodzinnego domu nr 20. Ożenił się z Anną Berbeć (ur. 23.07.1825r.), córką Michała Berbecia-Szczepańskiego i Zofii. Rodzinę Szczepańskich-Berbeciów i ich zmianę nazwiska opisano wcześniej, przy okazji omawiania małżeństwa starszej siostry Anny, Katarzyny Berbeć, z Kacprem Pawłem Piotrowskim. Michał Berbeć-Szczepański był synem Jana Szczepańskiego i Anny z Galantów, gospodarzem w domu nr 10 w górze wsi. Rodowód Marianny przedstawiono poniżej.

      W małżeństwie z Marianną Radwańską Michał Galant miał trójkę dzieci, Andrzeja (ur. 3.11.1875r.), ojca Marianny, Wiktorię (ur. 14.12.1878r.) i Kazimierza (ur. 28.02.1882r.). Po śmierci Marianny (ok. 1882r.) Michał ożenił się ponownie, z Katarzyną Mielecką, córką Pawła Radwańskiego i Elżbiety Radwańskiej, z którą miał jeszcze dwie córki, Mariannę, późniejszą żonę Stanisława Frynia-Piotrowskiego, i Paulinę. Zarówno pierwsze małżeństwo Michała Galanta, jak i drugie, z przedstawicielkami znaczących strachockich rodów, świadczy o jego wysokiej pozycji we wsi.
      Andrzej Galant, ojciec Zofii, żony Jana Winnickiego, ożenił się z Salomeą Buczek (ur. ok. 1878r.), córką Franciszka Buczka i Katarzyny z Buczków. Rodzinę Buczków-Buczkowskich przedstawiono wcześniej przy okazji innych małżeństw Piotrowskich z przedstawicielami rodziny Buczków. Rodowód Salomei wyglądał następująco:

      Najstarszym znanym przodkiem Salomei był Wojciech Buczkowski, wielokrotnie już wspominany wcześniej. Jego syn, Kazimierz Buczek (ur. 4.03.1763r.), ożenił się z Agnieszką Adamiak (ur. 9.01.1761r.), córką Stefana Adamskiego-Adamiaka i Agnieszki Błażejowskiej. Posiadłość Kazimierza położona była w środkowej części wsi, na lewym brzegu Potoku Różowego, na wprost posiadłości Piotrowskich, dom nosił numer 42. Kazimierz był wspólnym przodkiem rodziców Salomei. Ojciec Salomei, Franciszek Buczek (ur. 29.09.1839r.) był wnukiem Kazimierza, synem jego średniego syna, Michała Buczka (ur. 7.09.1791r.), i Marii z Dąbrowskich. Maria była drugą żoną Michała (pierwszą była Konstancja Adamiak, córka Tomasza i Anny). Sprawa z Marią jest tajemnicza, zapisy w „Księdze Metrykalnej” są sprzeczne, trudne do interpretacji. Żyjąca w tym czasie we wsi jedyna Marianna z Dąbrowskich (ur. 14.01.1804r.), córka Macieja, była żoną Józefa Winnickiego. Być może chodzi o Katarzynę Dąbrowską (ur. 22.02.1806r.), młodszą siostrę Marianny, pomyłkowo wpisaną przez księdza jako Maria. Matka Salomei, Katarzyna Buczek (ur.25.11.1843r.), była prawnuczką Kazimierza, wnuczką jego najstarszego syna i dziedzica rodzinnej posiadłości, Jana Buczka (ur. 16.05.1789r.). Jan był żonaty z Marianną Galant, córką Wojciecha Galanta. Ojciec Katarzyny, Stanisław Buczek (ur. 8.05.1813r., zm. 28.01.1881r.), syn Jana, był więc kuzynem jej męża Franciszka. Stanisław był żonaty z Rozalią Daszyk (ur. 7.08.1818r.). Rozalia była córką Andrzeja Daszyka (ur. 19.11.1763r.) i Agnieszki Woźniak, wnuczką Józefa Woytowicza alias (inaczej) Daszyka i Anny Romerowicz. O rodach Galantów, Woytowiczów-Daszyków i Romerowiczów wspominano już wielokrotnie wcześniej. Także o zmianie nazwiska Woytowiczów na Daszyków.
      Ślub Jana i Zofii Winnickich odbył się w strachockim kościele 28.11.1945r. Krótko po tym przyszedł na świat pierworodny syn Marian (ur. 15.03.1947r.), a kilka lat po nim Grażyna, żona Mariana Szuma-Piotrowskiego.
      Marian po ślubie wprowadził się do domu Winnickich i włączył się do prowadzenia gospodarstwa. Z biegiem czasu, po śmierci teścia, został samodzielnym gospodarzem, w ten sposób gospodarstwo należące co najmniej od 300 lat do Winnickich przeszło w ręce Piotrowskiego. Marian i Grażyna doczekali się trójki dzieci, Anny (ur. 1973r.), Marzeny (ur. 1983r.) i Tomasza (ur. 1988r.). Anna ukończyła studia, pracuje, mieszka z rodzicami. Marzena i Tomasz uczą się jeszcze.

      Córka Jana, Bogumiła (ur. 1959r.), wyszła za mąż za Jacka Moskala z Sanoka-Dąbrówki. Mieszka z mężem w domu Szumów-Piotrowskich razem z matką Heleną. Nie ma dzieci.

 
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku  - Kozłowscy-Piotrowscy'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku - Podsumowanie'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"