Władysław Henryk Piotrowski
 
Piotrowscy ze Strachociny w Ziemii Sanockiej

 

3. Piotrowscy u progu XXI wieku

Omówienie czasów |  Wołacze-Piotrowscy |  Berbecie-Piotrowscy
Siury-Piotrowscy |  Piotrowscy „Spod Stawiska” |  Giyry-Piotrowscy
Piotrowscy „Z Kowalówki” |  Kondy-Piotrowscy |  Piotrowscy „Zza Potoczka”
Piotrowscy „spod Mogiły” |  Błaszczychy-Piotrowscy |  Frynie-Piotrowscy
„Błażejowscy”-Piotrowscy |  „Jajasie”-Piotrowscy |  „Kozłowscy”-Piotrowscy
„Szumy”-Piotrowscy |  Podsumowanie

      Piotrowscy „spod Stawiska”

      Żaden męski przedstawiciel „klanu” Piotrowskich „spod Stawiska”, potomków Pawła, nie mieszka już w Strachocinie.

      Wnukowie Jana „z Wileńszczyzny” w Grabownicy

      O dzieciach Adolfa Piotrowskiego „spod Stawiska”, a właściwie „z Wileńszczyzny” w Grabownicy, Marii, Janie i Jacku, nie mamy żadnych informacji. Starszy syn Władysława, Jerzy (ur. 23.01.1962r.), ukończył Technikum Mechaniczne w Sanoku, ożenił się (żona Bożena), mieszka w Sanoku, jest współwłaścicielem hurtowni papierniczo-zabawkarskiej. Ma córkę Katarzynę, obecnie (w 2004r.) studentkę Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

      Młodszy syn Władysława Piotrowskiego „spod Stawiska”, Wojciech (ur. 27.09.1963r.), wyemigrował w wieku 26 lat za ocean, najpierw do Kanady, później do USA, do Chicago. Jest z zawodu mechanikiem, projektantem detali do urządzeń mechanicznych. Ożenił się (żona Barbara), na razie (2004r.) bezdzietny. Wojciech jest ogromnym miłośnikiem natury, podróżuje po świecie, fotografuje, jest zapalonym płetwonurkiem.

      Córka Józefa Piotrowskiego „spod Stawiska” juniora, Bogusława, Mieszka w Zielonej Górze, nic bliżej o niej nie wiemy.

* * *

      Wnuk Józefa Piotrowskiego „spod Stawiska seniora.

      Syn Zbigniewa Piotrowskiego „spod Stawiska” (wnuk Józefa), Marcin (ur. 17.09.1978r.), ukończył Technikum Mechaniczne w Sanoku, obecnie (w 2004r.) jest studentem Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Często odwiedza rodzinny Sanok i matkę Ewę, wdowę po Zbigniewie.

 
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku - Siury-Piotrowscy'
Do spisu treści
Do podrozdziału 'Piotrowscy u progu XXI wieku - Giyry-Piotrowscy'

 
Do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
Powrót do witryny Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny"