ZBIGNIEW KOZIARZ - komandor MW, w latach 1989 - 2004 prezes Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej (Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka), jeden z dwu (obok Gabriela Grocha) Ojców Założycieli trójmiejskiego Koła Sanoczan, lider pomorskich Sanoczan

Urodził się w w roku 1930 w Sanoku. Jego rodzicami byli Józef Koziarz i Julia z domu Jędrzykiewicz.
Pochodzili z Sokołowa Małopolskiego, w roku 1929 ojciec jako pracownik poczty w Rzeszowie otrzymał propozycję pracy w Gdyni albo w Sanoku. Matka wybrała Sanok.

Absolwent Oddziału Matematyczno-fizycznego Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku. Maturę zdał w roku 1948.
W roku 1952 ukończył studia w specjalności hydrologii i hydrografii na Politechnice Warszawskiej, następnie został wcielony do wojska, do Marynarki Wojennej.
W latach 1952 - 1986 pracował w Szefostwie Hydrografii Marynarki Wojennej w dziedzinie pomiarów morskich i nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia żeglugi.
Dosłużył się stopnia komandora.
Po przejściu w stan spoczynku na kilka lat wrócił do Sanoka. W latach 1991 - 2004 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka (które przekształcił w Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej).
Po powrocie na Wybrzeże mieszkał w Gdyni, wraz z żoną Krystyną.

Ma dwie córki, Annę Nowakowską i Alicję Koziarz. Anna jest ekonomistą, Alicja pracuje w Muzeum Miasta Gdyni. Obie mieszkają w Gdyni.

Zbigniew Koziarz to człowiek wielu dokonań i osiągnięć, także zawodowych jednak przede wszystkich społecznych.
Oto tylko niektóre z nich:

Jest jednym z dwu (drugim jest Gabriel Groch) "Ojców Założycieli" trójmiejskiego Koła Sanoczan w latach 1970-tych.
Jako prezes Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka przeprowadził je przez trudne lata 1990-te. Uporządkował jego statut w tym część dotyczącą kół terenowych tej organizacji. Z jego inicjatywy zmianie uległ charakter Towarzystwa, wyraża to zmiana nazwy na Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej.
Doprowadził do reaktywowania w 2004 sanockiego Gniazda "Sokoła". Kapituła odznaki przyznała mu Złotą Honorową Odznakę "SOKÓŁ" SANOK.
Doprowadził do nadania imienia płk. Stanisława Dąbka Liceum nr V na Oksywiu. Jego dziełem jest sztandar szkoły.
Lata 2004 - 2021 gdy był najpierw "spiritus movens" a potem formalnym prezesem Koło Trójmiasta i Ziemi Pomorskiej Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej to najlepsze lata istnienia Koła.
Między innymi, najpierw doprowadził do umieszczenia na grobie płk. (pośm. gen.) Dąbka zaprojektowanej przez siebie tablicy informującej o nadaniu mu stopnia generała, a potem do umieszczenia w kościele garnizonowym na Oksywiu poświęconej Generałowi tablicy, którą też sam zaprojektował.
Jego staraniem w nawie głównej kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka w Gdyni, w roku 2021 została odsłonięta tablica ku czci gdyńskiego Sanoczanina Mariana Golarza-Teleszyńskiego, również przez niego zaprojektowaną (z rzeźbą Ścibora Teleszyńskiego, wnuka Mariana).

Był poetą amatorem i malarzem amatorem.

Zmarł 29 września 2022 w Gdyni.
Spoczął na cmentarzu Marynarki Wojennej w Oksywiu, pochowany z oficerskimi honorami. O pogrzebie piszemy w sprawozdaniu "Pogrzeb komandora Zbigniewa Koziarza".


opracowano na podstawie informacji własnych a także pochodzących z Internetu i z innych źródeł:
          - Księga Gdynian
          - Zbigniew Koziarz: Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka (1904 — 1994)
          - Spotkanie z dh. komandorem w st. sp. mgr. inż. Zbigniewem Koziarzem
          -

W naszej witrynie znajduje się kilka tekstów autorstwa Zbigniewa Koziarza:
          - Oświadczenie
          - Gdyńska Gwiazdka 1981
          - Generał brygady Stanisław Dąbek (1892 — 1939).Dowódca bohaterskiej obrony Wybrzeża
          - ELEGIA O BOHATERSKIEJ WALCE I ŚMIERCI PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA
          - Idą Święta
          - Karnawał
Także (skopiowana z internetu) próbka jego twórczości marynistycznej:
          - Sztorm
do strony głównej

Ostatnia zmiana tej strony: grudzien 2021 r.