Słownik polsko-tatarski

А  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż  Ź

 
 

      Zaprezentowany tu słownik polsko-tatarski tworzy pewną całość ze "Słownikiem tatarsko-polskim". Ten drugi bardziej szczegółowo opisuje znaczenia poszczegółnych tatarskich słów, przy czym podaje wiele przykładów ich użycia w zdaniach i innych związkach frazeologicznych. Od samego początku zakładano, że przy korzystaniu z niniejszego słownika jego użytkownik będzie się tamtym słownikiem wspomagał i tych informacji tu nie dublowano.

      Słownik był przygotowywany jako pomoc w nauce języka tatarskiego przez osobę powoli pogłębiającą swą wiedzę o tym języku (zaczynając od zupełnego jej braku). Pierwsze (czasowo, nie alfabetycznie) hasła powstawały w czasie gdy ta wiedza była jeszcze znikoma, co ma niewątpliwie odbicie w jakości różnych części słownika.

      Słownik zawiera ok. 8 tys. polskich słów i - podobnie jak ów komplementarny do niego "Słownik tatarsko-polski" - jest nadal rozudowywany, uzupełniany oraz (co niemniej ważne) poprawiany.

*           *           *           *

      Wychodząc naprzeciw przyzwyczajeniom polskojęzycznego użytkownika (w tym oczywiście samego autora słownika) podobnie jak w "Słowniku tatarsko-polskim" czasowniki podano w postaci bezokoliczników, zatem inaczej niż się to zazwyczaj robi w innych słownikach języka tatarskiego jednak tu tematów czasowników nie oddzielano myślnikami od afiksów bezokolicznika.
      Polskie przymiotniki podano w formie męskiej, tatarskie odpowiedniki form żeńskiej i nijakiej są z nimi identyczne, w języku tatarskim nie ma osób gramatycznych.
      Słownikiem mają się posługiwać użytkownicy języka polskiego (przede wszystkim, a póki co jedynie, jego autor) stąd wszystkie objaśnienia są polskojęzyczne.

*           *           *           *

Wykaz skrótów i oznaczeń występujących w słowniku

anatom. - anatomia
archit. - architektura
astronom. - astronomia
biolog. - biologia
botan. - botanika
chem. - chemia
chrześć. - chrześcijaństwo
dialek. - dialekt
ekonom. - ekonomia
etnograf. - etnograficzne
familiarnie
fiz. - fizyka
fizjolog. - fizjologia
geograf. - geografia
geolog. - geologia
geometr. - geometria
gramat. - gramatyka
hist. - historia
informat. - informatyka
iron. - ironicznie
karc. - karciane
książk. - książkowe
kulin. - kulinaria
lingw. - lingwistyka
matemat. - matematyka
med. - medycyna
militar. - militaria
mitolog. - mitologia
muz. - muzyka
obraźl. - obraźliwie

onomantopeja
opt. - optyka
partykuła
poet. - poetyckie
poimek
polit. - polityczne
potocz. - potoczne
powiedz. - powiedzenie
predykat. - predykatyw
przen. - przenośnie
przest. - przestarzałe
przymiotnik
przysłowie
relig. - religia
sadown. - sadownictwo
sport.
spójnik
szach. - szachy
teatr. - teatralne
techn. - technika
tekstyl. - tekstylia, włókiennictwo
wędk. - wędkarstwo
wprost
w różn. znacz. - w różnych znaczeniach
wtrącenie
wykrzyk. - wykrzyknik
zaimek
zdrobn. - zdrobniale
zoolog. - zoologia
żegl. - żeglarstwo
 
 
 

 
 

powrót do strony
Татар тел - język tatarski

Powrót do witryny
Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
przejście do
Słownika tatarsko-polskiego
przejście do strony
Alfabet tatarski i fonetyka tatarska
 
przejście do strony
Zarys gramatyki tatarskiej
przejście do
Słownika afiksów słowotwórczych
przejście do strony
Rozmówki tatarskie
przejście do strony
Tatarskie piosenki