Mały słownik polsko-tatarski

А  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż  Ź

 
 

Wykaz skrótów i oznaczeń występujących w słowniku

anatom. - anatomia
archit. - architektura
astronom. - astronomia
biolog. - biologia
botan. - botanika
chem. - chemia
dialek. - dialekt
ekonom. - ekonomia
fiz. - fizyka
fizjolog. - fizjologia
geograf. - geografia
geometr. - geometria
hist. - historia
informat. - informatyka
iron. - ironicznie
książk. - książkowe
kulin. - kulinaria
lingw. - lingwistyka
matemat - matematyka
med. - medycyna
militar. - militaria
mitolog. - mitologia

onomantopeja
partykuła
poimek
potocz. - potoczne
powiedz. - powiedzenie
predykatyw
przen. - przenośnie
przymiotnik
przysłowie
relig. - religia
sport.
spójnik
techn. - technika
tekstyl. - tekstylia
wprost
wtrącenie
wykrzyknik
zaimek
zoolog. - zoologia
żegl. - żeglarstwo

      Wychodząc naprzeciw przyzwyczajeniom polskojęzycznego użytkownika (w tym oczywiście samego autora słownika), czasowniki podano w postaci bezokoliczników, zatem inaczej niż się to zazwyczaj robi w słownikach języka tatarskiego.
      Zaleca się by przy korzystaniu ze słownika wspomagać się "Małym słownikiem tatarsko-polskim", który na ogół bardziej szczegółowo opisuje znaczenia poszczegółnych tatarskich słów, przy czym na ogół podaje przykładów ich użycia w zdaniach i innych związkach frazeologicznych.

 
 

powrót do strony
Татар тел - język tatarski

Powrót do witryny
Stowarzyszenia Piotrowskich ze Strachociny
przejście do strony
Alfabet tatarski i fonetyka tatarska
przejście do strony
Elementy gramatyki tatarskiej
przejście do
Słownika tatarsko-polskiego
przejście do
Słownika afiksów słowotwórczych
przejście do strony
Rozmówki tatarskie
przejście do strony
Tуган тел
przejście do strony
Хәй, татарлар!
przejście do strony
Бөек Татар
przejście do strony
Hymn RT