Sanoczanie u Sanoczan w Gdańsku

          2 czerwca, na zaproszenie sanoczan skupionych w gdyńskim kole Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, w Gdyni i Gdańsku przebywała delegacja zarządu TPSiZS w składzie: Wojciech Wydrzyński – prezes, Waldemar Och – wiceprezes, Robert Najsarek – członek zarządu oraz starosta sanocki – Wacław Krawczyk.

        Celem pobytu było zapoznanie się z funkcjonowaniem Koła oraz spotkanie z członkami jednej z najprężniej działających poza Sanokiem struktur Towarzystwa.
        Spotkanie przebiegało w ciepłym klimacie wspomnień i żywego zainteresowania dzisiejszym Sanokiem. Miłym jego akcentem było wyróżnienie najaktywniejszych członków Koła odznaczeniami Towarzystwa. Medalami „Zasłużony dla Sanoka” odznaczeni zostali; wieloletni prezes Koła Czesław Florek, sekretarz Zbigniew Adamski, skarbnik Halina Gustowska-Pawklenko oraz członek zarządu Konrad Szachnowski. Gratulując wyróżnionym, Wacław Krawczyk szczególnie podziękował wieloletniemu prezesowi Towarzystwa p. Zbigniewowi Koziarzowi za jego zaangażowanie w działalność Towarzystwa uprzednio w Sanoku, a obecnie w Gdyni.


Najczęściej członkowie zamiejscowych kół Towarzystwa Przyjaciół Sanoka organizują spotkania w swoim rodzinnym mieście. Tym razem zarząd Towarzystwa wybrał się w odwiedziny do Gdyni i Gdańska.

        Rozmawiano o dalszych kontaktach z Sanokiem i współpracy z zarządem Towarzystwa. Ciekawą propozycję odnoszącą się do promocji Sanoka w Trójmieście przedstawił Konrad Szachnowski, dyrektor Teatru w Gdańsku. O szczegółach napiszemy niebawem.
      Zwieńczeniem pobytu w Trójmieście było złożenie przez delegację sanocką wiązanki kwiatów pod pomnikiem stoczniowców z okazji odbywających się uroczystości 20-lecia wolnych wyborów.

ms

Źródło: Tygodnik Sanocki, 25 (919) 19.06.2009
{Zdjęcie w artykule było nieco inne, nie mamy go.}


do strony głównej

Ostatnia zmiana tej strony: luty 2015 r.