TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ,
KOŁO TRÓJMIASTA I ZIEMI POMORSKIEJ

A K T U A L N O Ś C I


 

Publikowane tu informacje podawane są na autorską odpowiedzialność prowadzącego tę witrynę.
Kontakt: testep@am.gdynia.pl
Starsze informacje o życiu Koła można znaleźć w rubryce "Archiwum".
do strony głównej