Granice Ziemi Sanockiej w czasach I Rzeczpospolitej (naniesione na współczesną mapę miejscowości)