Jan i Róża Nebesiowie na Górach Kiszkowych podczas zjazdu w Strachocinie w 2017 r.